24
czerwca
2021

Europejski Zielony Ład | 7 lipca 2021

W imieniu Związku Pracodawców Klastry Polskie, reprezentującego ponad 40 klastrów i inicjatyw klastrowych, które zrzeszają ponad 3000 firm, reprezentujących branże innowacyjne z terenu całej Polski serdecznie zapraszamy Państwa do oglądania organizowanej przez nas konferencji „Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz klastrów".

Wydarzenie już 7 lipca 2021r. będzie transmitowane na żywo ze studia w Warszawie.

Związek Pracodawców Klastry Polskie bierze aktywny udział w debatach nt. polityki energetycznej UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu i ich konsekwencji dla polskiego rynku energii. Obecnie klastry nie tylko budują innowacyjność przedsiębiorstw i regionów, ale zostały również uznane przez Komisję Europejską za podmioty wdrażające European Green Deel w małych i średnich przedsiębiorstwach UE.

Rok 2021 rok, to pierwszy rok perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027. Aktualnie przygotowują się do niej równolegle zarówno instytucje Unii Europejskiej na czele z Komisją Europejską, kraje członkowskie, w tym Polska oraz regiony. Wszystkie te szczeble administracyjne weryfikują skuteczność dotychczasowych narzędzi wspierania konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw oraz planują nowe formy wsparcia z uwzględnieniem priorytetów KE.

Celem przyjętego z końcem 2019 roku Europejskiego Zielonego Ładu (The European Green Deal) jest uczynienie z Europy pierwszego na świecie kontynentu neutralnego dla klimatu oraz przekształcenie UE w oparciu o zasobooszczędną i konkurencyjną gospodarkę, wolną od emisji gazów cieplarnianych do 2050 roku. Europejski Zielony Ład stanowi swoistą aktualizację dotychczasowej formy zaangażowania Komisji Europejskiej w walkę ze zmianami klimatu i wobec wyzwań wiążących się z ochroną środowiska.

Partnerem wydarzenia jest PKN ORLEN S.A.

PKN ORLEN S.A. uczestniczy w transformacji energetycznej, dążąc do osiągnięcia neutralności emisyjnej do 2050 roku, jako pierwsza polska firma, wspierając inwestycje w nowe technologie i innowacyjne, ekologiczne rozwiązania.

Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu!

AGENDA

Europejski Zielony Ład i jego konsekwencje dla polskiej gospodarki. Wyzwania dla innowacji, energetyki oraz  klastrów

Wydarzenie w formule hybrydowej | Studio Warszawa |

Transmisja na żywo

7 lipca 2021r.

 

AGENDA

 

10:30 – 10:45 | OTWARCIE KONFERENCJI

·       Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wice Prezes European Clusters Alliance

 

10:45  – 11:50 | SESJA

Wyzwanie Europejskiego Zielonego Ładu. Innowacje proekologiczne w przedsiębiorstwach. Finansowanie, rola klastrów.

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

·       Małgorzata Jarosińska-Jedynak, Minister Funduszy i Polityki Regionalnej

·       Hanna Uhl, Dyrektor - Biuro Wsparcia Transformacji Energetycznej, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.

·       Arkadiusz Dewódzki, Dyrektor, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

·       Marek Przeor, DG GROW, European Commission

·       Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Klastrów Polskich, Wiceprezes European Clusters Alliance

Moderator: Sebastian Rynkiewicz, Klaster Obróbki Metali

 

12:00 – 13:30 | SESJA GŁÓWNA

Polityka energetyczna UE w kontekście wyzwań Europejskiego Zielonego Ładu, konsekwencje dla polskiego rynku energii.

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

·       Jan Szewczak, Członek Zarządu ds. Finansowych, Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A. 

·       Marek Sawicki,  Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w latach 2007–2012 i 2014–2015, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

·       Andrzej Szejna, Poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej

·       Marlena Tryka, Zastępca Dyrektora, Departament Innowacji , Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii

Moderator: Sebastian Ogórek, Redaktor naczelny Money.pl

13:30 – 14:30 | SESJA PLENARNA III

Gospodarka w Obiegu Zamkniętym - rola inwestycji w infrastrukturę przemysłową na rzecz realizacji celów Green Deal EU". Rola klastrów i instytucji otoczenia biznesu.

Uczestnicy zaproszeni do dyskusji:

·       Dr hab. Joanna Kulczycka, prof. nadzw. AGH – kierownik Pracowni Badań Strategicznych w Instytucie Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią, Polskiej Akademii Nauk, oraz Wydziału Zarządzania AGH. Prezes zarządu Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu
·       Aleksandra Ścibich-Kopiec, Prezes, Platforma Przemysłu Przyszłości

·       Adam Poliński, Członek Zarządu, Dyrektor Oddziału Infrastruktury, UNIBEP SA, Polski Klaster Budowlany

·       Marcin Kraska, Wiceprezes, Sieć Badawcza - Łukasiewicz

·       Wojciech Rąciecki, Dyrektor Dział Innowacyjnych Metod Zarządzania Programami, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Moderator:  

·       Katarzyna Błachowicz, Wiceprezes„Centrum Kooperacji Recyklingu – not for profit system sp. z o.o.”, koordynator Klastra Gospodarki Odpadowej i Recyklingu – Krajowy Klaster Kluczowy

 

14:30 – 14:40 | Uroczyste podpisanie umowy o współpracy między Związkiem Pracodawców Klastry Polskie a Siecią Badawczą Łukasiewicz

 

14:40                 | ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 

 

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl