21
czerwca
2022

Connect & Scale UP | 27.06.2022 | Turystyka - szanse i bariery rozwoju w Polsce

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zaprasza na kolejne spotkanie s cyklu Connect & ScaleUp.

REJESTRACJA na wydarzenie możliwa pod linkiem:

https://www.eventbrite.com/e/turystyka-szanse-i-bariery-rozwoju-w-polsce-tickets-371957132797

Turystyka – pomimo stosunkowo skromnej metryki (istnieje od lat 50. XX w) – wydaje się w sposób niezwykle trudny - doświadczoną branżą. Od początku lat dwutysięcznych zmierzyła się z kilkoma kryzysami gospodarczymi i epidemicznymi (z których ostatni oznaczał globalny lockdown), zmuszona była odpowiedzieć na gwałtowne zmiany związane z cyfryzacją i rozwojem nowych modeli biznesowych (w tym platformizacja usług, która doprowadziła do utraty najbardziej rentownych form działalności na rzecz pośredników cyfrowych) oraz nieustannie stoi w obliczu istotnych zmian w obszarze trendów konsumenckich, które stawiają pod znakiem zapytania sens konkurowania w obszarze turystyki masowej.
Dodatkowe wyzwania związane są również z kryzysem klimatycznym, geopolitycznym i gospodarczym, a które dotykają przedsiębiorców turystycznych z coraz większą częstotliwością.
Wymusza to poszukiwanie nowych sposobów kształtowania oferty turystycznej, w której najważniejszym elementem stanie się ścisła współpraca między usługodawcami (przedsiębiorcami) i regionami turystycznymi (reprezentowanymi przez samorządy i organizacje turystyczne). Na tej podstawie poszukiwać można nowych form turystyki adresowanych do nowych grup docelowych, zorientowanych na maksymalne wydłużenie sezonu turystycznego i zarazem trwałość rozwoju (rozwój zrównoważony).
Potrzeby ludzi, środowiska i wymóg zachowania efektywności ekonomicznej (People, Planet, Profit – 3xP) wymagają zacieśnienia relacji między gestorami bazy turystycznej, mieszkańcami i władzami lokalnymi oraz oczekiwaniami rynku. Umiejętność zorientowania oferty na potrzeby młodego, cyfrowego nabywcy powinna być skorelowana z rozwojem produktów adresowanych do seniorów; testowanie własnej wytrzymałości i poszukiwanie adrenaliny nie przeczy rozwojowi oferty adresowanej do osób z niepełnosprawnościami; wyjazdy typu ACE (Activity, Creativity, Environment) coraz intensywniej konkurują z turystyką masową typu 3xS (sea, sun and sand); all inclusive ustępują miejsca turystyce slow. Zjawiska te wspiera skutecznie rozwój nowych mediów
Jednocześnie ciągle odczuwalny jest niedosyt kompetencji cyfrowych przedsiębiorców turystycznych i samorządów, bazy danych pozamykane w wielkich silosach pozostają niedostępne dla gestorów bazy turystycznej, którzy mogliby na ich podstawie lepiej definiować potrzeby inwestycyjne, infrastrukturalne, społeczne i środowiskowe oraz sprawniej docierać z nową ofertą do żądnych nowych wrażeń turystów.
W jaki sposób na zdefiniowane wyzwania mogą odpowiedzieć samorządy, przedsiębiorcy oraz jakie działania podejmują już dzisiaj, aby utrzymać i rozwijać turystykę? Jaką rolę odgrywa współpraca wszystkich interesariuszy i czy warto wspólnie poszukiwać rozwiązań? Co mogą wnieść firmy i instytucje otoczenia biznesu dla rozwoju własnego oraz regionu a jakie działania mogą podejmować jednostki samorządu terytorialnego? Czy finansowanie to jedyna bariera?
Zastanówmy się wspólnie, jak rozwijać turystykę w świecie realnym, przy wsparciu technologii cyfrowych, z poszanowaniem tego, co w nas najbardziej ludzkie i spragnione przeżyć, zachowując świat pięknym i bogatym dla kolejnych pokoleń.

AGENDA

11:00 – 11:05 Powitanie, Maja Wasilewska, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

11:05 – 11:45 Spojrzenie horyzontalne na rozwój turystyki w Polsce.
Turystyka w świecie wyzwań: społeczeństwo, cyfryzacja, sytuacje kryzysowe
prof. Magdalena Kachniewska - Instytut Infrastruktury, Transportu i Mobilności, Szkoła Główna Handlowa

11:45 – 12:45 Innowacyjne rozwiązania w turystyce mające wpływ na rozwój regionów – studia przypadków
11:45- 12:05 BLOCKCHAIN w turystyce na przykładzie programu CoperniCoin
Maciej Bułkowski, Prezes Zarządu CARUMA Sp. z o.o.
Damian Krasiński, Zastępca Burmistrza MiG Frombork
Anna Jaroszuk, Zastępca Dyrektora Departamentu Turystyki i Sportu, Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko Mazurskiego12:05 – 12:20 Zrównoważony rozwój regionów poprzez projekty Busko Zdrój , Solec Zdrój
Małgorzata Grzywna, dyrektor Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Świętokrzyskiego,
12:20 – 12:35 Nie tylko wakacje. Turystyka medyczna jako element atrakcyjności regionu.
dr Anna Białk-Wolf , Prezeska, Instytut Badań i Rozwoju Turystyki Medycznej
12:35 – 12:45 Wykorzystanie potencjału regionu Wielkich Jezior Mazurskich.
Osada Nowy Sztynort jako produkt sieciowy z zakresu turystyki, medycyny i zdrowia.
Marcin Trybus, CEO Nowy Sztynort sp. z o.o.

12:45 – 12:55 Slowhop - zrównoważona turystyka jako szansa na rozwój regionów.
Marcin Szałek, CEO i Founder Slowhop.com

12:55 – 13:10 Jak wzmocnić turystyczny potencjał regionów i zautomatyzować sprzedaż oraz turystyczny marketing na przykładzie ExtraInVisit - Hanna Burno, Prezes i deweloper aplikacji ExtraInVisit

13:10 – 13:20 Turystyka dostępna szansą rozwoju regionów
dr Izabela Gruszka, Katedra Turystyki i Rekreacji, Wyższa Szkoła Handlowa we Wrocławiu

13:20 - 13:35 Współpraca z lokalnym biznesem jako aktywna promocja turystki w Ogrodzieńcu oraz omówienie doświadczeń w zakresie realizacji projektu gov_LAB - program edukacyjny dla jednostek samorządu terytorialnego wdrażanego przez PARP.
Anna Pilarczyk, Burmistrz Miasta i Gminy Ogrodzieniec

13:35 – 14:00 Wspólna dyskusja na temat możliwości rozwoju współpracy administracji ( w tym jednostek samorządu terytorialnego) oraz biznesu. Szanse, wyzwania, bariery oraz rekomendacje.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl