09
czerwca
2022

Connect & Scale UP | 21.06.2022 | Szanse i wyzwania dla sektora kosmicznego w Polsce

Zapraszamy do udziału w kolejnym spotkaniu z cyklu Connect & ScaleUp organizowanym przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości.

Przedsiębiorczość w kosmosie. Wschodząca gwiazda czy meteor?

Od przedsiębiorczości do współpracy – szanse i wyzywania dla sektora kosmicznego w Polsce

Link z zaproszeniem, agendą oraz formularzem rejestracji:

https://www.eventbrite.com/e/przedsiebiorczosc-w-kosmosie-wschodzaca-gwiazda-czy-meteoryt-tickets-360425200477

Termin: 21.06.2022 r., g. 11:00

                    Wydarzenie  ONLINE, udział bezpłatny – wymagana rejestracja

Sektor kosmiczny to teraźniejszość i przyszłość. Na naszych oczach dynamicznie powstaje nowa gałąź gospodarki i nowy rynek usług. Światowe podmioty działające w obszarach takich jak wojskowość, transport, obserwacja Ziemi, łączność, rolnictwo wykorzystują innowacje technologiczne i naukowe branży kosmicznej i adaptują je na swoje potrzeby. Już sam fakt bieżącego wykorzystania danych satelitarnych w naszych telefonach, pokazuje, że kosmos to nie tylko spektakularne projekty NASA, ale codzienność.
Polskie firmy również włączyły się w nurt przedsiębiorczości kosmicznej i, co istotne, nie działają tylko lokalnie. Sektor kosmiczny to także ścisła współpraca nauki i biznesu, który może przełożyć się na realne korzyści finansowe. Zatem z perspektywy biznesu spójrzmy w gwiazdy!
Podczas najbliższego spotkania Connect & ScaleUp przyjrzymy się, w jaki sposób odpowiadać na wyzwania i pokonywać bariery rozwojowe dzięki współpracy wszystkich interesariuszy sektora kosmicznego.
Nasi goście - przedsiębiorcy i eksperci opowiedzą o swoich doświadczeniach związanych z modelami współpracy, akceleracji i finansowania, a będą to doświadczenia z perspektywy zarówno młodych, innowacyjnych firm jak i dużych podmiotów, które zdecydowały się na otwartość i zaufanie w budowaniu relacji.
Będziemy także mówić o przyszłości sektora oraz jakie możliwości otwierają się przed polskimi, ambitnymi podmiotami, które dążą do ekspansji międzynarodowej i które przede wszystkim liczą na efektywne przekłuwanie pomysłów w realne projekty.
Jednym z wątków spotkania będzie model akceleracji – w jaki sposób podmioty wspierające startupy przyczyniają się do sieciowania ich pomysłów z wyzwaniami większych firm w celu wypracowywania wspólnych rozwiązań oraz w jaki sposób można ten proces finansować. Zaproszeni goście opowiedzą również o dobrych i złych praktykach, które mają miejsce w takim modelu współpracy i będzie możliwość posłuchania o tym z perspektywy wszystkich stron procesu – startupu, odbiorcy technologii i akceleratora.
Podczas dyskusji wspólnie zastanowimy się, jakie szanse niesie za sobą rozwój branży kosmicznej w kontekście polskiej konkurencyjności, jakie znaczenie ma współpraca oraz sprawdzimy, jakie realne korzyści można osiągnąć działając w tej obiecującej, ale silnie konkurencyjnej branży.
 

Agenda:
11:00 – 11:05 Powitanie, Maja Wasilewska, PARP
11:05 – 11:45
Polski sektor kosmiczny na tle europejskim – stan aktualny; kompetencje, wyzwania, plany.
• Zarys polskiego sektora kosmicznego, kompetencji i dokonań, przecięcia sektorowe
• Szanse i wyzwania przedsiębiorczości i nauki
• Gdzie znajdujemy się obecnie i co czeka nas w najbliższym dziesięcioleciu?

Kinga Gruszecka , ekspert, Polska Agencja Kosmiczna
dr hab. inż. Piotr Orleański , Centrum Badań Kosmicznych PAN
Mariusz T. Kłoda, WPiA UMK w Toruniu, Stowarzyszenie Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, Grupa Robocza ds. Polskiego Prawa Kosmicznego CSK ALK.

11:45 – 12:35
Kosmiczna współpraca globalna. Jak rozumiemy New space? Przedsiębiorczość startupowa w sektorze kosmicznym
• Rozwój sektora oraz jego wpływ na inne sektory gospodarki oraz życie codzienne.
• Możliwości tworzenia rozwiązań dla klientów końcowych przy wykorzystaniu danych satelitarnych udostępnianych EUSPA
• Jak wygląda obecnie rynek polskich startupów i firm oraz ich potencjał współpracy przy realizacji usług i zamówień organizacji międzynarodowych (m.in. ESA – Europejska Agencja Kosmiczna)
• Czynniki stymulujące współpracę międzynarodową oraz rozwój kompetencji.

Jarosław Chojnacki , EU Project Manager (International projects supporting ICT & SpaceTech companies and startups, KPT
Jacopo Ovarelli , Consultant for EUSPA - Market Development Department
Martyna Gatkowska, Ambasador Projektów Biznesowych Europejskiej Agencji Kosmicznej w Polsce
Paweł Pacek, ARP Space Academy, ESA BIC I SOI.

12:35 – 13:05
Gotowość do współpracy. Kto i kiedy powinien trafić na ścieżkę akceleracji? Doświadczenia w realizacji programów.
• Akceleracja jako pomost do rozwoju biznesowego.
• Jak trafić do akceleratora i jak nawiązać dobrą współpracę
Dobre i złe praktyki na ścieżkach akceleracji

Wojciech Drewczyński, Head of Acceleration Black Pearls VC, CEO 3spaceac
Wojciech Smoliński, Managing Partner, Vigo Ventures (tbc).

13:05 – 14:00
Succes stories oraz wyzwania szanse i bariery rozwojowe z perspektywy przedsiębiorców. Dyskusja ekspercka
Co możemy zrobić z danymi satelitarnymi?
Jakie są doświadczenia współpracy małych firm z dużymi?
New Space - czy faktycznie nie ma bariery wejścia?
Jak przetrwać w sektorze kosmicznym?
Przyszłość branży.
Zaproszeni Goście:
KP Labs, Creotech Instruments, Orbify, Scanway, SatRev, Thorium Space, PZULab.

14:00 – 14:10
Inspiracja na zakończenie.
Copernic Space – blockchain i tokenizacja przyszłością eksploracji kosmosu

14.10 – 14.20 – Podsumowanie.
Maja Wasilewska, PARP

Moderatorem spotkania będzie Pani Kinga Gruszecka, ekspert Polskiej Agencji Kosmicznej, członek zarządu Stowarzyszenia Polskich Profesjonalistów Sektora Kosmicznego, wykładowczyni Akademii Leona Koźmińskiego na kierunku Przedsiębiorczość w sektorze kosmicznym nagrodzona tytułem Nadziei Polskiego Sektora Kosmicznego za rok 2019.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl