12
lutego
2023

Clusters meet Regions - Kosice, Slovakia

European Cluster Collaboration Platform, w imieniu Komisji Europejskiej i w partnerstwie ze Słowacką Agencją Innowacji i Energii, Związkiem Słowackich Klastrów, Ukraińskim Sojuszem Klastrów i Enterprise Europe Network wspólnie organizują warsztaty i matchmaking partnerstwa biznesowego UE-Ukraina, w ramach cyklu "Clusters meet Regions" dotyczącego integracji ukraińskich klastrów i firm w unijnych łańcuchach wartości.

Warsztaty "Clusters meet Regions" dotyczące partnerstwa biznesowego UE-Ukraina odbędą się w dniach 29 i 30 marca 2023 r. w Koszycach na Słowacji.

Aby dowiedzieć się więcej o tym wydarzeniu, zapraszamy na webinarium przygotowawcze 28 lutego 2023, 09:30 - 11:30 CET: https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_kLs2wpOlRhSw7CSDQFg7ag

W ramach cyklu "Clusters meet Regions" organizowanych jest 15 warsztatów regionalnych w regionach UE, które wyraziły zainteresowanie organizacją takich wydarzeń w okresie 2022-23. Wydarzenia te gromadzą klastry i decydentów UE na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, aby uczyć się od siebie nawzajem, jak lepiej wykorzystywać klastry do wzmacniania ekosystemów przemysłowych, służyć krajowemu/regionalnemu rozwojowi gospodarczemu i nawiązywać kontakty z innymi regionami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami przejściowymi.

Ze względu na obecny konflikt, wydarzenie nie może być zorganizowane na Ukrainie. Jednakże Słowacka Agencja Innowacji i Energii oraz Związek Słowackich Klastrów będą współorganizować te warsztaty z Ukraińskim Sojuszem Klastrów.

Szczegółowe informacje o wydarzeniu są dostępne na stronie ECCP: https://clustercollaboration.eu/event-calendar/clusters-meet-regions-kosice-slovakia

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl