04
września
2020

Clusters in the European Recovery Plans | podsumowanie 2.09.2020

Podsumowanie European Alliance Against Coronavirus Daily Webinar w dniu 2 września 2020.

Podczas webinarium European Alliance Against Coronavirus miał przyjemność gościć jako prelegentów Panią Beatę Lubos z Ministerstwa Rozwoju (Polska) oraz Pana Jordi Llinaresa Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Turystyki (Hiszpania), celem spotkania było omówienie obecnej i przyszłej polityki klastrowej na rzecz ożywienia gospodarczego w Europie.

Jak zaprezentowała Beata Lubos, istnieją dwa główne elementy polityki klastrowej w Polsce:

Polityka ukierunkowana na rozwój klastrów, której podstawowym zadaniem jest stymulowanie rozwoju i działalności poszczególnych organizacji klastrowych
Polityka rozwoju gospodarczego oparta na klastrach, gdzie następuje odejście od finansowania samych klastrów na rzecz "wykorzystania" klastrów w realizacji polityki innowacji i rozwoju. Polscy interesariusze pracują zwłaszcza nad stworzeniem efektów synergii pomiędzy polityką krajową i regionalną w celu budowania mostów z władzami regionalnymi.

Rząd hiszpański stosuje podejście oddolne, aby sprostać obecnym wyzwaniom strategicznym, jak wyjaśnił Jordi Llinares. Będą one promować doskonałość klastrów i przeznaczać środki na konkretne projekty, np. dla handlu, przemysłu 4.0, wodoru lub gospodarki cyrkulacyjnej. Będą one obejmowały klastry i podmioty z całego łańcucha wartości w celu realizacji projektów.

W poniższej dyskusji grupa wskazała na potrzebę zainspirowania tymi przykładami innych państw członkowskich i władz regionalnych.

Nagranie spotkania oraz prezentacja Pani Dyrektor Lubos dostępne są na stronie:  https://www.clustercollaboration.eu/news/clusters-european-recovery-plans 

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl