13
lutego
2019

Cluster Collaboration Day | 22.02.2019 r. | Przedsiębiorcy i naukowcy, sięgnijcie po granty z Horyzontu 2020

W europejskim programie Horyzont 2020 na lata 2018-2020 do wykorzystania jest ok. 30 mld euro na badania naukowe i innowacje. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie podpiszą porozumienie o współpracy na rzecz zwiększenia udziału polskich firm i jednostek naukowych w tym programie.

Porozumienie zakłada wspólne działania na rzecz zwiększenia udziału współpracujących ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie firm, jednostek naukowych oraz klastrów w Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020 oraz w innych programach badawczych UE.

Wydarzenie EU Cluster Weeks https://www.clustercollaboration.eu/event-calendar/cluster-collaboration-day-clusters-face-new-challenges-horizon

- Zwiększenie udziału Polski w Programach Ramowych Unii Europejskiej, takich jak Horyzont 2020, czy planowany na lata 2021-2027 Horyzont Europa wymaga systemowych działań i ścisłej współpracy głównych graczy na polskim rynku badań i innowacji. Takim graczem jest Związek Pracodawców Klastry Polskie reprezentujący czołowe klastry nastawione na innowacje i kooperację MŚP i polskich jednostek naukowych – mówi Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE (KPK).

Firmy, jednostki naukowe oraz klastry współpracujące ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie, mogą brać udział w dniach informacyjnych, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach brokerskich i wizytach studyjnych organizowanych przez KPK. Porozumienie mówi też o promowaniu ich potencjału i rozpowszechnianiu wyników projektów realizowanych w Horyzoncie 2020. Gwarantuje także pomoc w poszukiwaniu partnerów do stworzenia konsorcjów, które będą uczestniczyły w konkursach Horyzontu 2020.

- Klastry wychodzą na przeciw potrzebie budowania zaufania i współpracy między różnymi "aktorami" środowiska innowacji, czyli firm, uczelni i instytucji naukowych oraz lokalnych samorządów. Współpraca w ramach klastrów pozwala realizować wspólne prace badawczo-rozwojowe, przyciągać inwestycje i wymieniać doświadczenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych. Wszystkie te działania służą podnoszeniu konkurencyjności firm, tworzeniu nowych inwestycji i wartościowych miejsc pracy – mówi Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Porozumienie zostanie podpisane przed konferencją „Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS”. Konferencja odbędzie się 22 lutego 2019 r., w godzinach 10-15.30 w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu, ul. Nowy Świat 6/12, w Warszawie.

„Cluster Collaboration Day” poświęcony będzie przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry,  zarówno w programach ramowych UE, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych. W czasie spotkania przedsiębiorcy będą mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów,  zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizacje pomysłów.

Dyrektor KPK Zygmunt Krasiński podkreśla:Klastry tworzą naturalne środowisko do aplikowania o granty Horyzontu 2020, gdzie większość instrumentów wsparcia to tzw. collaborative projects nastawione współprace międzynarodową i międzysektorową. Myślę, że mamy do wykorzystania ogromny potencjał zarówno ekspertów współpracujących ze Związkiem w procesie ewaluacji wniosków do Horyzontu 2020, jak i instytucji reprezentowanych przez Związek mogących skutecznie aplikować do Horyzontu 2020 i dołączać do europejskiej ligi mistrzów badań i innowacji.

Konferencja organizowana jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE. Współorganizatorzy: Związek Pracodawców Klastry Polskie, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, Agencja Rozwoju Mazowsza, Agencja Rozwoju Przemysłu, Mazowiecki Klaster Chemiczny.

O Krajowym Punkcie Kontaktowym Programów Badawczych UE (KPK)

KPK działa przy Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk od 1999 r. Dzięki dofinansowaniu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, nieodpłatnie wspiera uczestnictwo polskich jednostek naukowych i przedsiębiorstw w programach ramowych, a obecnie głównym zadaniem KPK jest pełnienie funkcji Krajowego Punktu Kontaktowego dla Programu Ramowego Horyzont 2020. Instytucja organizuje dni informacyjne, warsztaty, spotkania brokerskie, konferencje, oferuje usługi konsultacyjne, bezpośrednie doradztwo w zakresie przygotowania wniosków, poszukiwania partnerów do projektów oraz mentoring. KPK dla Programu Ramowego Horyzont 2020 wspomaga 11 Regionalnych Punktów Kontaktowych w największych ośrodkach akademickich i kilkanaście Branżowych Punktów Kontaktowych przy polskich platformach technologicznych i kluczowych klastrach. Instytucja jest koordynatorem sieci dla mobilnych naukowców EURAXESS.

 

O Programie Ramowym Unii Europejskiej Horyzont 2020

Horyzont 2020 to największy w historii program finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Jego budżet w latach 2014-2020 wynosi prawie 80 mld euro. Celem programu jest stworzenie spójnego systemu finansowania innowacji: od koncepcji naukowej, poprzez etap badań, aż po wdrożenie nowych rozwiązań, produktów czy technologii na rynek.

Więcej informacji o KPK oraz Programie Ramowym Horyzont 2020: www.kpk.gov.pl

 

O Związku Pracodawców Klastry Polskie

Organizacja powstała w 2012 roku. Reprezentuje ponad 40 polskich klastrów, a także współpracuje czynnie z 13 klastrami, które mają status tzw. Krajowych Klastrów Kluczowych, które Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii wybrało jako najbardziej zaawansowane i wiodące w Polsce. Związek Pracodawców reprezentuje ponad 1500 MŚP, które pośrednio poprzez klastry, należą do organizacji.

Więcej informacji https://klastrypolskie.pl

 

Kontakt dla mediów:

Renata Czeladko

Kierownik Biura Komunikacji

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE

tel. + 48 728 517 739

e-mail: renata.czeladko@kpk.gov.pl

 

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl