22
lutego
2023

C2Lab | Sweden 21 March 2023 - 22 March 2023

European Cluster Collaboration Platform, we współpracy z Clusters of Sweden i Mobile Heights, organizuje drugą edycję Cluster Collaboration Labs w Lund, w Szwecji, w dniach 21-22 marca 2023 roku.

Jest ona otwarta dla organizacji klastrowych, firm, organizacji badawczych, aktorów społeczeństwa obywatelskiego oraz innych zainteresowanych podmiotów. Przed i w trakcie laboratorium uczestnicy połączą się w zespoły i wspólnie opracują swój pomysł na projekt i uzasadnienie biznesowe.

Po zakończeniu warsztatów, zespół ECCP będzie monitorował i wspierał Was w dalszym rozwoju Waszych projektów, np. w poszukiwaniu odpowiednich źródeł finansowania.

C2Lab jest otwarty dla uczestników z Unii Europejskiej i krajów SMP/COSME.

Koszty podróży i zakwaterowania związane z udziałem w C2Lab nie będą pokrywane przez European Cluster Collaboration Platform.

Are you open for new #collaborations? We invite you to come to the #C2Lab in Lund, Sweden, on 21-22 March 2023 to network, meet new potential collaboration partners, and initiate your next #project.

Registration is ongoing and we have an interesting mix of participants working on the following areas:

Cross-ecosystem

Strengthening the Baltic Sea Region Cluster network
Construction

Wood, furniture & interior design
New European Bauhaus
Agri-food

Shortening the food chain between producer and consumer / Functional food
Enhanced plant growth
Arable crops / healthy soils
Digital

Artificial Intelligence
Data privacy / Standardisation
Energy

Waste to energy
Revenue for solar companies / climate credit
 

And there are other areas covered by the participants:

Manufacturing
Mobility & Transport
Cybersecurity
Sustainable communities

Rejestracja/Więcej informacji:

https://clustercollaboration.eu/event-calendar/c2lab-build-business-case-your-innovative-idea

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl