26
stycznia
2022

Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2022 - zaproszenie

Szanowni Państwo,

mamy przyjemność poinformować, iż we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Liderem konsorcjum, firmą INNOREG Sp.z o.o. Związek Pracodawców Klastry Polskie rozpoczyna realizację kolejnej edycji Benchmarkingu Klastrów. Jest to cykliczne badanie prowadzone przez PARP od 2010 r., które ma na celu pogłębienie wiedzy o kondycji i aktualnym stanie rozwoju klastrów w Polsce. Badanie ma priorytetowy charakter z uwagi na potrzebę ukierunkowania polityki klastrowej po 2020 r.

Pragniemy podkreślić, że badanie ma mieć orientację biznesową i kłaść nacisk na formy prezentacji danych (tak aby były czytelne, skondensowane oraz zrozumiałe z punktu widzenia przedsiębiorstw).

Korzyści jakie wiążą się z udziałem w Benchmarkingu Klastrów:

·      Unikalność badania – benchmarking klastrów stanowi cykliczne badanie specyficznej populacji. Jest to jedyne takie badanie w Polsce, ale i w Europie.

·      Wpływ badania na politykę klastrową oraz instrumenty wsparcia klastrów. Odbiorcą raportu jest nie tylko PARP, ale również Ministerstwo Rozwoju i Technologii, Ministerstwo Funduszy oraz regiony (Urzędy Marszałkowskie odpowiedzialne za regionalną politykę klastrową).

·      Korzyści wizerunkowe, zwiększona rozpoznawalność i wiarygodność. Informacja o uczestnictwie klastra w badaniu będzie publikowana na stronach rządowych, w tym m.in. PARP oraz planowanej do aktualizacji Mapie Klastrów w Polsce. Udział w Benchmarkingu Klastrów stanowi pewne wyróżnienie dla klastra i jednocześnie potwierdzenie jego aktywności. Może stanowić podstawę do zapraszania Państwa jako koordynatora oraz członków do udziału w różnych gremiach opiniotwórczych, wydarzeniach, misjach gospodarczych czy też programach wsparcia. Może być także elementem branym pod uwagę przy aplikowaniu o nadanie statusu Krajowego Klastra Kluczowego (KKK).  

·      Poznanie opinii swoich członków nt. oczekiwanych kierunków rozwoju klastra.

·      Otrzymanie dedykowanego raportu przekazanego koordynatorowi klastra. Raport będzie zawierał prezentację pozycji klastra na tle kraju oraz indywidualne rekomendacje w zakresie dalszej działalności. Raporty dedykowane nie będą upubliczniane.

·      Dostęp do dobrych praktyk stosowanych w klastrach w Polsce i na świecie (np. w zakresie zarządzania, promocji, finansowania, itd.).

·      Możliwość udziału w spotkaniu informacyjnym dla klastrów, które będzie jednocześnie podsumowaniem badania (I-II kwartał 2023 r.). W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele administracji publicznej, którzy zaprezentują założenia nowej polityki klastrowej.

Udział w Benchmarkingu klastrów obejmuje następujące komponenty badawcze:

·      Badanie koordynatorów klastra. Pozyskane informacje będą dotyczyły m.in. posiadanych zasobów, procesów w klastrze, rozwoju współpracy, aktywności innowacyjnej czy też relacji z otoczeniem. Pozyskanie informacji odbędzie się przy asyście naszego badacza, którego zadaniem będzie udzielenie pomocy we właściwym wypełnieniu formularza. Dostęp do formularza będzie możliwy także w wersji online, co ewentualnie pozwoli Państwu samodzielnie uzupełnić potrzebne dane. Badanie zostanie przeprowadzone w listopadzie 2022 r.

·      Badanie członków klastra. Z każdego klastra zostanie wybrana grupa jego członków, którzy dodatkowo wezmą udział w krótkim badaniu ankietowym (możliwość samodzielnego wypełnienia przy pomocy przekazanego linku do formularza online).

Pragnę jednocześnie poinformować, że w dokumentach z wynikami badania publikowanych na stronach PARP, informacje będą prezentowane jedynie w sposób zbiorczy (bez możliwości przypisania ich do konkretnego klastra).

Podsumowując, prosimy o informację drogą e-mailową do dnia 27 października do godziny 16:00 na adres: benchmarking@innoreg.pl.

W przypadku pytań proszę o kontakt: anna.sokolowska@klastrypolskie.pl   tel. 511 830 188

 

 

 

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl