Dodano: 26 listopada 2018

Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2018

W dn. 22-23 listopada br. w Hotelu Gromada Centrum w Warszawie, odbyło się spotkanie informacyjne dla klastrów pt. Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2018.

Spotkanie otworzyli Pani Paulina Zadura- Lichota, Dyrektor Departamentu Analiz i Strategii - PARP oraz Pan Jacek Dębczyński, Kierownik Badania Benchmarkingowego - edycja 2018, który prowadził spotkanie.

Następnie zostały przedstawione i omówione prezentacje:

- "Kształt polityki klastrowej w Polsce" - Justyna Choińska-Jackiewicz, Departament Innowacji Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii,

- "Projekt Cluster FY" - Monika Antonowicz, Departament Analiz i Strategii PARP,

- "Wyniki badania Benchmarking klastrów w Polsce - edycja 2018 - Łukasz Wielec, Koordynator badania benchmarkingowego-edycja 2018.

Pierwszy dzień spotkania zakończył się wystąpieniami przedstawicieli koordynatorów klastrów które osiągnęły najwyższe lub wyróżniające się wyniki w poszczególnych obszarach badania benchmarkingowego. W trakcie wystąpień uczestnicy zadawali pytania, ale również dzielili się własnymi refleksjami i przemyśleniami.

W drugim dniu spotkania odbyły się indywidualne spotkania koordynatorów klastrów z ekspertami, którzy brali udział w badaniu oraz prezentacja i dyskusja nt. dobrych praktyk. Wydarzenie zakończyło się dyskusją moderowaną z udziałem przedstawicieli klastrów dot. perspektyw rozwoju klastrów w Polsce oraz potrzeb rozwojowych klastrów.

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl