14
września
2021

Benchmarking klastrów 2020

Badania benchmarkingowe klastrów pozwalają pogłębić wiedzę o kondycji i aktualnym stanie rozwoju klastrów w Polsce, a ich głównym celem jest zidentyfikowanie i przedstawienie najlepszych wzorców i dobrych praktyk wyłonionych w badanych klastrach oraz sformułowanie rekomendacji dotyczących pożądanych kierunków rozwoju klastrów, adresowanych do koordynatorów klastrów i instytucji odpowiadających za kształt polityki klastrowej w Polsce. Wyniki benchmarkingu klastrów mogą stanowić podstawę dla doskonalenia różnorodnych aspektów ich funkcjonowania w Polsce.

Benchmarking klastrów w Polsce jest badaniem cyklicznym. Zachęcamy do zapoznania się z raportem - edycja 2020 rok.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl