24
stycznia
2023

23.01.2023 | Minister Waldemar Buda wręczył certyfikaty Krajowym Klastrom Kluczowym

Dwadzieścia klastrów otrzymało dziś podczas uroczystości w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, certyfikat potwierdzający nadanie im statusu Krajowego Klastra Kluczowego.

Status Krajowego Klastra Kluczowego (KKK) otrzymują najprężniej działające klastry w Polsce, charakteryzujące się największym potencjałem rozwojowym. Status KKK oznacza, że podmiot jest uznawany za klaster o istotnym znaczeniu dla gospodarki kraju i wysokiej konkurencyjności międzynarodowej.

Bardzo mnie cieszy to, że klastry są inicjatywami w pełni oddolnymi. To głównie Państwa wysiłek i praca doprowadziły do wykształcenia się silnych klastrów w Polsce, a certyfikat nadający status Krajowego Klastra Kluczowego jest tylko potwierdzeniem ważnej roli jaką zarządzane przez Państwa klastry odgrywają w polskiej gospodarce – powiedział minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.

Krajowe Klastry Kluczowe przeszły wieloetapową ocenę, w trakcie której zweryfikowane zostały m.in ich doświadczenie; zasoby ludzkie, organizacyjne i finansowe; potencjał gospodarczy czy innowacyjność działań i umiędzynarodowienie.  Status KKK przyznawany jest na trzy lata.

 

Klastry z tytułem Krajowego Klastra Kluczowego:

Klaster Dolina Lotnicza,
Klaster Obróbki Metali,
Mazowiecki Klaster ICT,
Polski Klaster Budowlany,
NUTRIBIOMED Klaster,
MedSilesia - Śląska Sieć Wyrobów Medycznych,
Polski Klaster Technologii Kompozytowych,
Klaster Fotoniki i Światłowodów,
Silesia Automotive & Advanced Manufacturing,
Bydgoski Klaster Przemysłowy Dolina Narzędziowa,
Klaster "Polska Grupa Motoryzacyjna",
Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu,
Zachodniopomorski Klaster Chemiczny „Zielona Chemia”,
Śląski Klaster Lotniczy,
Pomorski Klaster ICT Interizon,
Klaster Lifescience Kraków,
Klaster Zrównoważona Infrastruktura,
Klaster Logistyczno-Transportowy Północ-Południe,
Śląski Klaster NANO,
Klaster Innowacyjnych Technologii w Wytwarzaniu.

Obecnie realizowana w Polsce polityka klastrowa opiera się na dokumencie Kierunki rozwoju polityki klastrowej w Polsce po 2020 r. , który został opracowany przez Grupę roboczą ds. polityki klastrowej funkcjonującą przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii, powołaną w lutym 2019 r. W jej skład wchodzą przedstawiciele klastrów oraz administracji publicznej na poziomie centralnym i regionalnym.

Wsparcie dla klastrów ze środków publicznych (z poziomu regionalnego oraz krajowego) było ukierunkowane dotychczas na wzmacnianie potencjału koordynatorów i podmiotów współtworzących klastry (podejście podmiotowe). Zważywszy na poziom rozwoju KKK zakłada się realizację równolegle polityki, w której klastry będą stanowiły instrument rozwoju regionu/kraju. W tym podejściu klastry przestaną być tylko podmiotem wsparcia, lecz staną się także instrumentami do realizacji zadań publicznych (podejście funkcjonalne).

Tekst źródłowy: https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/minister-waldemar-buda-wreczyl-certyfikaty-krajowym-klastrom-kluczowym

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl