Zakończone

Związek Pracodawców Klastry Polskie odpowiadał za realizację projekt pt. Clusters in the Visegrad Group ­ Challenges of the Future współfinansowanego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

W ramach projektu została organizacja konferencja pt. Meeting for clusters representatives from the Visegrad Group countries w dniach 23-24 listopada 2017 r. Brenna, Czechowice-Dziedzice.

Lider projektu: Związek Pracodawców Klastry Polskie, Partnerzy: Porta Novum Nonptofit Ltd (Węgry), The Union of Slovak Clusters (Słowacja), BTM Innovations Ltd. (Polska), Excalibur International Plc (Czechy)

Termin realizacji: 18 września 2017 r.- 31 grudnia 2017 r. (projekt zakończony)

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie projektu https://clustersevent.klastrypolskie.pl/

Związek Pracodawców Klastry Polskie zrealizował projekt pt. Profesjonalizacja działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie.

Projekt miał na celu poprawę warunków prowadzenia działalności mazowieckich MŚP poprzez profesjonalizację działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie.  W ramach realizacji zadania zostały w dniu 13 grudnia 2016 r. przeprowadzone warsztaty.

Warsztaty organizowane są w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym. m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji: 15 listopada 2016 – 31 grudnia 2016 r. (projekt zakończony)

 

Związek Pracodawców Klastry Polskie zrealizował projekt pt. Budowa modelu internacjonalizacji na przykładzie klastra BioTechMed Mazovia.

Projekt miał na celu stworzenie modelu ułatwiającego rozwój aktywności międzynarodowej organizacji klastrowych poprzez działania na rzecz internacjonalizacji i rozwoju partnerstwa pomiędzy członkami klastra BioTechMed Mazovia, aktywizacji współpracy międzynarodowej członków klastra, wspólnej promocji oraz przygotowania do udziału w międzynarodowych projektach badawczych i rozwojowych.

Warsztaty organizowane są w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym. m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji: 15 listopada 2016 – 31 grudnia 2016 r. (projekt zakończony)

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl