Wschodni Okręg Spożywczo-Przemysłowy

 Wschodni Okręg Spożywczo-Przemysłowy to inicjatywa skupiająca firmy z branży spożywczej trzech województw Polski Wschodniej województwa podlaskiego, lubelskiego i warmińsko-mazurskiego.

Klaster Spożywczy jest  jednym z największych i najbardziej rozpoznawalnych klastrów tego sektora w Polsce. Dzięki wspólnym działaniom podnosimy konkurencyjność firm sektora spożywczego w stosunku do firm z innych regionów Unii Europejskiej.   

Przynależność do klastra to przede wszystkim redukcja kosztów, efektywniejsza promocja, wzrost innowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw czy łatwiejszy dostęp do finansowania zewnętrznego. Duża liczba współpracujących podmiotów pozwala zdobywać nowe rynki, poszerzać ofertę, kumulować potencjał. Tak rozumiane klastry są we współczesnej gospodarce najważniejszymi ośrodkami wiedzy, innowacji, inteligentnego rozwoju firm, jak i regionów.

Poza typowo organizacyjnymi, działania klastra spożywczego nastawione są na organizację szkoleń,  seminariów, misji gospodarczych, wystaw i targów, a także prowadzenie badań naukowych oraz przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów rozwojowych, badawczych, promocyjnych oraz szkoleniowych finansowanych ze środków Unii Europejskiej, środków publicznych oraz ze źródeł zewnętrznych. 

 

Wschodni Okręg Spożywczo-Przemysłowy

Ul. Rynek Kościuszki 2

15-091 Białystok

Tel./fax. 85 652 61 07

e-mail:biuro@polskiestowarzyszenie.pl

 P

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl