WSCHODNI KLASTER BUDOWLANY

Celem a zarazem misją Wschodniego Klastra Budowlanego jest systematyczne wsparcie instytucji i przedsiębiorców działających w obszarze usług budowlanych poprzez stworzenie trwałych ram współpracy, zbudowanie innowacyjnej sieci powiązań opartych na transferze wiedzy, technologii oraz innowacyjnych rozwiązań pomiędzy członkami Klastra, instytucjami otoczenia biznesu, jednostkami naukowo-badawczymi i instytucjami naukowymi oraz samorządami w celu wypracowania silnej pozycji konkurencyjnej w sferze usług budowlanych regionu Polski Wschodniej, a w szczególności województwa podlaskiego, warmińsko-mazurskiego oraz lubelskiego.

Korzyści z uczestnictwa i współpracy z Wschodnim Klastrem Budowlanym to podniesienie wiarygodności podmiotów działających w Klastrze oraz integracja środowiska przedsiębiorstw z branży, możliwość nawiązywania współpracy z firmami konkurencyjnymi oraz innymi podmiotami gospodarczymi, możliwość zawiązania środowiska kooperacyjnego zdolnego do stworzenia konkurencyjnych produktów i usług, wspólna reprezentacja interesów w zakresie prowadzonej działalności przed organami władzy państwowej i samorządowej, efektywna promocja usług i produktów poprzez prowadzenie akcji marketingowych, kampanii promocyjnych na rzecz członków Klastra, prowadzenie wspólnych badań naukowo – badawczych oraz komercjalizacja ich wyników, dostęp do usług doradczych, informacyjnych, szkoleniowych w celu wzmocnienia potencjału kompetencyjnego zasobów ludzkich.

 

WSCHODNI KLASTER BUDOWLANY

Dane kontaktowe:

ul. Studzienna 2

15-771 Białystok 

Tel./fax.: 85 652 61 07

E-mail: biuro@budowlanyklaster.pl

Strona www: www.budowlanyklaster.pl

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl