Klaster Fotoniki i Światłowodów

Podstawy polskiej technologii światłowodowej pod koniec lat siedemdziesiątych XX w. stworzył zespół badawczy Pracowni Technologii Światłowodów UMCS w Lublinie. Od tamtego czasu w naszym kraju prowadzone są zaawansowane badania z zakresu fotoniki, która została niedawno uznana przez Komisję Europejską za jedną z pięciu kluczowych technologii dla strategii rozwoju Europy. Odpowiednie działania, rozwój, dotacje i inwestycje w fotonikę mogą przesądzić o konkurencyjności polskiej gospodarki na świecie, która opierałaby się na innowacyjnej technologii i unikatowej wiedzy.

 

Działającą na rzecz fotoniki w Polsce organizacją jest Klaster Fotoniki i Światłowodów. Jest on otwartą inicjatywą kooperacyjną skupiającą przedsiębiorstwa, jednostki naukowo-badawcze oraz instytucje otoczenia biznesu działające w obszarze fotoniki, w tym w zakresie technologii światłowodowej. Głównym celem działalności Klastra jest kształtowanie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorstw branży fotonicznej oraz firm korzystających z technologii światłowodowej, wzrost ich konkurencyjności poprzez dostarczanie wiedzy, wymianę dobrych praktyk wspieranie innowacyjności oraz stymulowanie współpracy firm i instytucji.

 

Klaster Fotoniki i Światłowodów jest ambasadorem działań na rzecz rozwoju i promocji polskiego sektora fotonicznego, który ma wysoki potencjał, aby stać się wizytówką polskiego przemysłu zaawansowanych technologii. Przedstawiciele Klastra aktywnie uczestniczą w krajowych oraz międzynarodowych targach i konferencjach branżowych, monitorują potrzeby przemysłu i wykonują prognozy dla rynku i branży, aby właściwie modyfikować kierunki rozwoju i ulepszać produkty zgodnie ze światowymi trendami. Kluczową działalnością Klastra jest rozległy proces tworzenia kontaktów pomiędzy przedstawicielami różnych firm oraz pomiędzy firmami, jednostkami badawczymi i instytucjami otoczenia biznesu. Gotowość do podejmowania współpracy na różnych płaszczyznach oparta jest na wzajemnym zaufaniu, co pozwala na synergiczne wykorzystanie kompetencji poszczególnych członków Klastra, czerpanie korzyści wynikających z dostępu do wspólnej bazy umiejętności, oferty szkoleniowej czy działań marketingowych również skierowanych na rynki zagraniczne.


Założycielem i koordynatorem Klastra jest Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów. Centrum, jako twórca i koordynator Klastra Fotoniki i Światłowodów, pełni funkcję reprezentacyjną na zewnątrz Klastra, w tym poprzez nawiązywanie kontaktów z partnerami biznesowymi i naukowymi, pozyskiwanie kolejnych, nowych podmiotów zaangażowanych w działalność badawczo-rozwojową oraz we współpracę na rzecz rozwoju fotoniki w Polsce. Centrum angażuje się i prowadzi działalność w zakresie pozyskiwania środków finansowych na projekty badawcze przede wszystkim w dziedzinie fotoniki, optyki, optoelektroniki oraz dziedzinach mających wpływ na rozwój technologii światłowodowej, w tym fizyki, chemii, inżynierii materiałowej, telekomunikacji i wielu innych.


Działalność :

Udział w prestiżowych projektach oraz przedsięwzięciach na rzecz rozwoju fotoniki:

  • GRUPY ROBOCZE KIS - Członkowie Klastra aktywnie działają w obrębie zorganizowanej i prowadzonej przez Ministerstwo Rozwoju Grupy Roboczej do spraw Krajowej Inteligentnej Specjalizacji FOTONIKA. Głównym celem  Grupy jest identyfikacja barier rozwojowych dla całej dziedziny oraz podejmowanie działań mających na celu rozwój i wsparcie fotoniki. 
  • DOKTORATY WDROŻENIOWE - Członkowie Klastra biorą aktywny udział w programie doktoratów wdrożeniowych. Jesienią 2017 r. rozpoczęła się jego pierwsza edycja, w której uczestniczyły przedsiębiorstwa zrzeszone w Klastrze. Doktoranci zatrudnieni w przedsiębiorstwach realizują w ramach swoich prac badania związane z zagadnieniami istotnymi dla firm, a jednocześnie mogą korzystać z aparatury i dodatkowej opieki merytorycznej ze strony uczelni. 
  • INNOFOTON - Zgodnie z opinią Rady Narodowego Centrum Badań i Rozwoju uznano za zasadne ustanowienie programu sektorowego INNOFOTON. Członkowie Klastra zainicjowali i koordynowali prace w zakresie przygotowania wyczerpującej, rzetelnej dokumentacji pozwalającej na złożenie wniosku 
  • WSPÓLNE PRZEDSIĘWZIĘCIE - Członkowie Klastra Fotoniki i Światłowodów brali czynny udział w przygotowaniu agendy badawczej na potrzeby programu Wspólne Przedsięwzięcie pn. Lubelska Wyżyna Technologii Fotonicznych, uruchomionego w ramach współpracy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Województwa Lubelskiego. W ramach programu przewidziane są konkursy na najlepsze projekty dotyczące innowacyjnych, polskich technologii wytwarzania elementów fotonicznych. 
  • TARGI I KONFERENCJE - Częścią działalności Klastra jest udział w krajowych i międzynarodowych konferencjach, wystawach oraz targach. Członkowie Klastra uczestniczą uczestniczą w takich wydarzeniach jak Photonics West, European Cenference on Optical Communication, Photonics Europe, Optical Fiber Sensors, The Optical Fiber Communication Conference and Exposition i odwiedzili dotychczas takie miejsca jak: Los Angeles, Hongkong, Curitiba, Algier.

Klaster Fotoniki i Światłowodów

Adres:
Al. Racławickie 8 lok. 12
20-037 Lublin

Informacje ogólne o klastrze:
Nazwa: Klaster Fotoniki i Światłowodów
Podstawa prawna: umowa partnerstwa
Liczba członków w klastrze: 24
Rok założenia: 2012
Liczba przedsiębiorstw w klastrze: 22
Koordynator Klastra : Polskie Centrum Fotoniki i Światłowodów
Adres email : centrum@pcfs.org.pl
www : http://pcfs.org.pl/index.html

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl