Realizowane projekty


Związek Pracodawców Klastry Polskie jako Lider w partnerstwie z Pracodawcami Ziemi Lubelskiej i Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski Spółka jawna realizuje projekt w ramach działania 2.2 („Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku”) Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Okres realizacji projektu: od: 2016-09-01 do: 2017-12-31

Biuro projektu: ul. Jana i Józefa Rostafińskich 4, 02-593 Warszawa

Adres e-mail: projekt@klastrypolskie.pl

Cele projektu:

Celem projektu jest wsparcie rozwoju 90 MMSP branży produkcyjnej, działających w sektorze lotniczym, poprzez przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych oraz przygotowanie - w oparciu o wyniki analizy - Planów Rozwojowych dla MMSP.


Planowane efekty:
  1. do projektu zrekrutowanych zostanie 90 MMSP
  2. dla 86 MMSP przygotowane zostaną dok. analiza potrzeb rozwojowych
  3. dla 86 MMSP przygotowane zostaną Plany Rozwojowe
  4. powstaną 2 raporty – zagregowane informacje o potrzebach rozwojowych MMSP należących do grupy docelowej
  5. powstaną 2 raporty Analiza dostępności usług dla MMSP z branży produkcyjnej działających w sektorze lotniczym-analiza usług w RUR/poza RUR
  6. wdrożone zostaną (upowszechnione wśród instytucji edukacyjnych i opublikowane w RUR) usługi wypracowane w ramach działań interwencyjnych
  7. powstanie raport o podjętych działaniach upowszechniających

Wartość projektu: 1 672 644,00 PLN

Wkład Europejskiego Funduszu Społecznego: 1 409 704,36 PLN

Załączniki:

Pobierz wszystkie (plik .zip)

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon:
 506 191 910

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl