26
lutego
2019

Związek Pracodawców Klastry Polskie wspiera KPK w zachęcaniu do udziału w Horyzoncie 2020

Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie podpisały 22 lutego 2019 r. porozumienie o współpracy na rzecz zwiększenia udziału polskich firm i jednostek naukowych w europejskim programie badań naukowych i innowacji Horyzont 2020. Do końca programu pozostało do wykorzystania na badania naukowe i innowacje niespełna 30 mld euro.

Porozumienie zostało podpisane w siedzibie Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie. Sygnowali je dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN prof. Tadeusz Burczyński i dyr. KPK PB UE Zygmunt Krasiński. Ze strony Klastrów Polskich podpis złożył wiceprezes ZPKP Paweł Nowicki.

– Zwiększenie udziału Polski w Programach Ramowych Unii Europejskiej, takich jak Horyzont 2020, czy planowany na lata 2021-2027 Horyzont Europa wymaga systemowych działań i ścisłej współpracy głównych graczy na polskim rynku badań i innowacji. Takim graczem jest Związek Pracodawców Klastry Polskie reprezentujący czołowe klastry nastawione na innowacje i kooperację MŚP i polskich jednostek naukowych – mówi Zygmunt Krasiński, dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE.

Firmy, jednostki naukowe oraz klastry współpracujące ze Związkiem Pracodawców Klastry Polskie, mogą brać udział w dniach informacyjnych, szkoleniach, warsztatach, spotkaniach brokerskich i wizytach studyjnych organizowanych przez KPK. Porozumienie mówi też o promowaniu ich potencjału i rozpowszechnianiu wyników projektów realizowanych w Horyzoncie 2020. Gwarantuje także pomoc w poszukiwaniu partnerów do stworzenia konsorcjów, które będą uczestniczyły w konkursach Horyzontu 2020.

– Klastry wychodzą na przeciw potrzebie budowania zaufania i współpracy między różnymi „aktorami” środowiska innowacji, czyli firm, uczelni i instytucji naukowych oraz lokalnych samorządów. Współpraca w ramach klastrów pozwala realizować wspólne prace badawczo-rozwojowe, przyciągać inwestycje i wymieniać doświadczenia, ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych. Wszystkie te działania służą podnoszeniu konkurencyjności firm, tworzeniu nowych inwestycji i wartościowych miejsc pracy – mówi Krzysztof Krystowski, prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

Klastry w programach unijnych
Uroczyste podpisanie porozumienie związane było z konferencją „Cluster Collaboration Day – Klastry w obliczu nowych wyzwań. Program COSME, Horyzont 2020, RIS”. Wydarzenie, w którym uczestniczyło ok. 90 osób,  poświęcone było przedstawieniu możliwości pozyskania grantów przez klastry,  zarówno w programach ramowych UE, jak i programach krajowych. Oferowane w tych programach instrumenty to szansa również dla małych i średnich przedsiębiorstw działających w klastrach, które chcą rozwijać swoją działalność w kraju i na rynkach międzynarodowych.

Uczestników spotkania powitała wicedyrektor KPK PB UE Katarzyna Walczyk-Matuszyk.  Przedstawiła reprezentantów instytucji współorganizujących konferencję i oddała im głos. Paweł Kolczyński, wiceprezes zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. powiedział, że ARP – utożsamiana do tej pory z ciężkim przemysłem i restrukturyzacją –  bardzo mocno otwiera się na  obszar innowacji. – Liczę na współpracę z klastrami. Podpisaliśmy porozumienie o współpracy z Mazowieckim Klastrem Chemicznym – to otworzy nam drogę do współpracy z ok. 150 podmiotami zrzeszonymi w klastrze – powiedział wiceprezes ARP i zachęcił do tego samego słuchaczy.

Dyrektor Zygmunt Krasiński przypomniał, że KPK PB UE od 20 lat nieodpłatnie wspiera polskie instytucje w udziale w programach ramowych.  – Klastry tworzą naturalne środowisko do aplikowania o granty Horyzontu 2020, gdzie większość instrumentów wsparcia to tzw. collaborative projects nastawione na współpracę międzynarodową i międzysektorową. Myślę, że mamy do wykorzystania ogromny potencjał zarówno ekspertów współpracujących ze Związkiem w procesie ewaluacji wniosków do Horyzontu 2020, jak i instytucji reprezentowanych przez Związek mogących skutecznie aplikować do Horyzontu 2020 i dołączać do europejskiej ligi mistrzów badań i innowacji – powiedział.

Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie Paweł Nowicki zaznaczył, że Klastry Polskie to 40 organizacji klastrowych. – Współpracujemy z 13 klastrami kluczowymi – to pokaźna grupa biznesmenów.  Podpisaliśmy umowę z KPK PB UE, żeby wzmocnić naszą współpracę międzynarodową – dodał.

Programy ramowe to nie tylko Horyzont 2020, ale i COSME. Można z niego korzystać  właśnie poprzez klastry (nie ma możliwości uczestnictwa indywidualnego).

Michał Polański, dyrektor departamentu wsparcia przedsiębiorczości w Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości zachęcał zebranych do korzystania z pomocy PARP. – Naszą misją podstawową jest wspieranie MŚP. Od wielu lat badamy ekosystem klastrowy i jesteśmy przekonani, że nie ma odwrotu od tego typu struktur. Przedsiębiorcy muszą ze sobą współpracować  – mówił. Dodał, że w większości krajów klastry są ważnym elementem systemu tworzenia innowacji.

– Pomagamy największym klastrom mającym status Krajowego Klastra Kluczowego. Każdy przedsiębiorca może do takiego klastra przystapić. Wychodzimy poza programy krajowe, zachęcamy by tworzyć struktury z partnerami zagranicznymi, stąd zaangażowanie w programy UE – powiedział Polański. Na koniec zachęcił przedstawicieli klastrów do bezpłatnego korzystania ze wsparcia PARP w promocji na międzynarodowych wydarzeniach.

W czasie spotkania przedsiębiorcy mogli dowiedzieć się, jak uzyskać dofinansowanie realizowanych projektów,  zaawansowanych technologicznie rozwiązań oraz wsparcie na komercjalizację pomysłów.

Konferencję zorganizował Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z: Związkiem Pracodawców Klastry Polskie, Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości, Enterprise Europe Network, Agencją Rozwoju Mazowsza, Agencją Rozwoju Przemysłu, Mazowieckim Klastrem Chemicznym.

Wszystkie prezentacje dostępne są pod linkiem: http://www.kpk.gov.pl/?event=cluster-collaboration-day-klastry-w-obliczu-nowych-wyzwan-program-cosme-horyzont-2020-ris

Źródło: https://www.kpk.gov.pl/?p=47116

https://www.money.pl/gielda/kpk-pb-i-zpkp-chca-zachecac-biznes-i-nauke-do-udzialu-w-programach-badawczych-ue-6353631575234689a.html

http://wyborcza.biz/Gieldy/1,132329,24494411,kpk-pb-i-zpkp-chca-zachecac-biznes-i-nauke-do-udzialu-w-programach.html?disableRedirects=true

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl