Dodano: 28 marca 2018

ZP Klastry Polskie - sprawozdanie z działalności

ZP Klastry Polskie - sprawozdanie z działalności

 

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI ZARZĄDU ZWIĄZKU PRACODAWCÓW KLASTRY POLSKIE

(okres: 01.03.2015 – 28.02.2018)

 
 
ORGANIZACJA konferencji i warsztatów
 
KONFERENCJE
 
·         22 września 2015 r. w Sejmie RP w Warszawie odbył się III Kongres Klastrów Polskich. Organizatorami Wydarzenia były: Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie. Temat Kongresu to: „Narzędzia wspierania i rozwoju Klastrów”.

·         25 stycznia 2017 roku w Ministerstwie Rozwoju w Warszawie odbył się IV Kongresu Klastrów Polskich. Hasło przewodnie Kongresu brzmiało: „Rola Klastrów w gospodarczym rozwoju Polski”. Organizatorem Wydarzenia był Związek Pracodawców Klastry Polskie, patronat honorowy: Ministerstwo Rozwoju.

Kongres Klastrów Polskich jest wydarzeniem organizowanym cyklicznie, gromadzącym najwyższe władze państwowe i samorządowe, przedsiębiorców reprezentujących najbardziej innowacyjne gałęzie przemysłu i usług oraz naukowców zajmujących się problematyką klastrową.

 

·         Meeting for clusters representatives from the Visegrad Group countries 23/11/2017 – 24/11/2017

Meeting for clusters representatives from the Visegrad Group countries to pierwsza  konferencja organizacji klastrowych Grupy Wyszehradzkiej, która odbyła się w ramach realizowanego przez ZP Klastry Polskie projektu Clusters in the Visegrad Group ­ Challenges of the Future, wspieranego przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

Konferencja odbyła się w dniu w 24 listopada 2017 w Brennej k.Bielsko-Białej oraz w Czechowicach Dziedzicach (na terenie Śląskiego Klastra Lotniczego, Bielskiego Parku Technologicznego Lotnictwa oraz Śląskiego Centrum Naukowo-Technologicznego). Dzień wcześniej w dniu  23 listopada odbyło się uroczyste rozpoczęcie konferencji poprzedzone rozmowami w kuluarach uczestników z Polski oraz z zagranicy. Spotkanie stworzyło przestrzeń do wymiany doświadczeń, rozwiązywania problemów i budowania  sieci osób zaangażowanych w działalność klastrów w krajach Grupy Wyszehradzkiej (V4), jak również było okazją do zaprezentowania partnerom z Grupy Wyszehradzkiej polskich doświadczeń klastrowych stanowiących efekt współpracy środowiska przedsiębiorców, polskiej nauki oraz wsparcia otrzymywanego ze strony administracji publicznej, zarówno samorządu lokalnego jak też administracji centralnej i instytucji wspierających biznes i naukę, ale również szansą na podzielenie się przez partnerów z innych krajów regionu V4 doświadczeniami w zakresie polityk klastrowych Węgier, Czech i Słowacji.

 
 
WARSZTATY
 
·         Warsztaty Związku Pracodawców Klastry Polskie pn. "Profesjonalizacja działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie", odbyły się w dniu 13 grudnia 2016 r. w Wojskowych Zakładach Lorniczych nr 4 przy ul. Księcia Bolesława 1/3 w Warszawie.
 
Podczas warsztatów przećwiczone zostały m.in. mechanizmy poprawy efektywności zarządzania klastrem na bazie metodologii European Cluster Excellence oraz na przykładach rozwoju klastrów w innych krajach europejskich, a także mechanizmy zwiększające atrakcyjność organizacji klastrowych i ich członków. 
 
Warsztaty zorganizowane w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 

·         Warsztaty Związku Pracodawców Klastry Polskie pt. „Budowa modelu internacjonalizacji na przykładzie klastra BioTechMed Mazovia", 29 grudzień 2016 r., ul. Rostafińskich 4, Warszawa

Celem warsztatów było stworzenie modelu ułatwiającego rozwój aktywności międzynarodowej organizacji klastrowych poprzez działania na rzecz internacjonalizacji i rozwoju partnerstwa pomiędzy członkami klastra BioTechMed Mazovia, aktywizacji współpracy międzynarodowej członków klastra, wspólnej promocji oraz przygotowania do udziału w międzynarodowych projektach badawczych i rozwojowych.

Warsztaty zorganizowane w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.
 
 

WSPÓŁORGANIZACJA/PARTNERSTWO/AKTYWNOŚĆ ZP Klastry Polskie w in. wydarzeniach

·         Polsko - Amerykańska Rada Innowacji (PARI)

Podkomitet ds. regionalnych klastrów innowacji (ang. Regional innovation Clusters)

maj 2015 r.- obecnie, Członek zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie, Paweł Nowicki jest koordynatorem podkomitetu ds. regionalnych klastrów innowacji (ang. Regional innovation Clusters) w ramach Polsko - Amerykańskiej Rady Innowacji (PARI).

Inicjatywa PARI, ogłoszona podczas wizyty prezydenta Baracka Obamy w Polsce w maju 2011 r., stanowi platformę współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami i przedsiębiorstwami. Efektem działań podjętych w ramach tej platformy mają być wspólne projekty badawcze i wdrożeniowe polsko-amerykańskich konsorcjów oraz zaangażowanie prywatnych inwestorów z USA w polskie inicjatywy wspierania innowacyjności. 

PLUS-IP (The U.S.-Poland Innovation Program), czyli Polsko-Amerykański Program Innowacji to wspólna inicjatywa Departamentu Stanu i polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, która stanowi platformę współpracy między polskimi i amerykańskimi instytucjami i przedsiębiorstwami aktywnymi w obszarze innowacji. Organem zarządzającym PLUS-IP jest Polsko-Amerykańska Rada Innowacji, złożona z przedstawicieli m.in. organizacji rządowych i najważniejszych instytucji naukowych z obydwu państw.

Działania Rady skupione są w czterech podkomitetach tematycznych:

1.       pozyskiwania funduszy na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych,

2.       dostępu do środków finansowych i komercjalizacji technologii,

3.       promocji współpracy w kluczowych sektorach (obrona, zdrowie, energia, nauka i technologia)

4.       regionalnych klastrów innowacyjnych przedsiębiorstw

- 26 czerwca 2015 r. w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34,   odbyło się spotkanie organizacyjne podkomitetu ds. regionalnych klastrów innowacji w ramach Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacji.

- 23 lipca 2015 w siedzibie Krajowego Punktu Kontaktowego w Warszawie odbyło się spotkanie podkomitetu ds. regionalnych klastrów innowacji w ramach Polsko-Amerykańskiej Rady Innowacji

- 8 października 2015 r. w Hotelu Marriott w Warszawie odbył się panel ekspertów organizowany w ramach Polsko Amerykańskiej Rady Innowacji (PARI) w zakresie rozwijania klastrów i ekosystemów innowacji.

Panel poświęcony był rozwojowi regionalnemu w oparciu o klastry i ekosystemy innowacji. W Wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele kluczowych organizacji związanych z budowaniem ekosystemu innowacji w Polsce. Spotkanie rozpoczął Prof. Włodzisław Duch, Wiceminister Nauki i Szkolnictwa Wyższego, który podkreślił, iż PLUS-IP jest wspólną inicjatywą Departamentu Stanu i polskiego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a jej celem jest wspieranie polsko-amerykańskiej innowacji i współpracy między rządami, biznesem oraz sektorem akademickim obydwu krajów.

Ze strony amerykańskiej w Wydarzeniu udział wzięli m.in.: Charles Wessner, Director, Technology, Innovation and Entrepreneurship Program, Dan Davidson, President, American Councils, Adrianna Gajdel, Business Attraction Manager, Europe Virginia Economic Development Partnership.

Panel prowadził Paweł Nowicki, Prezes Zarządu BTM Innovations Sp. z o.o., koordynatora Klastra BTM, Wiceprezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie.

 

·         DEBATA Jak profesjonalizować klastry? 16 listopada 2016 r. podczas 7. Forum Rozwoju Mazowsza
 
Debata organizowana przez ZP Klastry Polskie wspólnie z BTM Innovations (Partnerzy Strefy Smart Business). Tematy: Jaki jest wpływ organizacji klastrowych na efektywność biznesową zgromadzonych w nich przedsiębiorstw? Czym jest Value Proposition  klastra? Między innymi o tym porozmawiamy podczas debaty pn. „Profesjonalizacja klastrów – standardy, finansowanie, oczekiwania”.

Udział w debacie m.in.: Krzysztof Krystowski Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, Thomas Lämmer-Gamp Director of the European Secretariat for Cluster Analysis (ESCA), Aleksandra Szwed Zastępca Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego i Funduszy Strukturalnych, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego.

Debatę poprowadził Paweł Nowicki CEO BTM Innovations, Wiceprezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

 
·         Konferencja „Jak skutecznie tworzyć strategie badań i rozwoju w polskim przemyśle?”, 17.05.2017 r.
 
Wydarzenie organizowane jest przez Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE we współpracy z firmą Orange Polska, Urzędem Miasta Stołecznego Warszawy, Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego. Konferencja odbyła się w Centrum Kreatywności Targowa, mieszczącym się przy ul. Targowej 56 w Warszawie. Konferencja objęta  patronatem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Urzędu Patentowego RP. Partnerzy konferencji: Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, Enterprise European Network oraz Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Konferencja dedykowana dla przedstawicieli polskich firm od start-upów, przez małe i  średnie przedsiębiorstwa, po duże firmy, które działają lub planują swoją aktywność w obszarze badań i rozwoju, jak również tych, którzy są beneficjentami i aplikującymi o środki z Programu Horyzont 2020, Programu Operacyjnego Innowacyjny Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

 

·         Konferencja nt. klastrów skupiająca się w wokół państw V4+4 zorganizowana w dniu 30 czerwca 2017 r. w Warszawie, w Ministerstwie Rozwoju

Śląski Klaster Lotniczy, członek Związku Pracodawców Klastry Polskie, odpowiedzialny był za organizację I sesji na temat systemów i środków transportu – partnerem i współorganizatorem sesji był Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Głównym nurtem, który porwał panelistów był temat elektromobilności. Wśród panelistów sesji 1 znaleźlli się:prof. dr hab. Wojciech Moczulski - Politechnika Śląska, Andrzej Rybka - Dyrektor Zarządzający Dolina Lotnicza, Maciej Srebro - Przewodniczący Rady Nadzorczej Ursus Bus S.A., Petr Tomasek - Manager Zarządzający Moravian Aerospace Cluster, Josef Tobola - Wiceprezes Zarządu KLODOS Cluster.

Poza panelem dyskusyjnym odbyła się prezentacja dobrych praktyk z działalności klastrów. Uczestnicy mieli okazję poznać trochę rozwiązań problemów z jakimi styka się Manager Zarządzający Klastrem - Moravian Aerospace Cluster z Czech, sposobów na drogę do internacjonalizacji klastra w skali globalnej, o której opowiadał Andrzej Rybka z Doliny Lotniczej.

 

·         7 grudnia 2017 r. w Warsaw Spire odbyła się VIII Konferencja Interim Management 2017 (ZPKP Partner Wydarzenia)

Program wydarzenia przygotowany został na bazie badania rynku, w którym reprezentanci najwyższej kadry zarządczej odpowiadali na pytania związane z wyzwaniami stojącymi przed firmami działającymi w Polsce. Prelegent Krzysztof Krystowski - Wiceprezes Leonardo Helicopters i Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.

 

·         Konferencja Polska Wschodnia - dziś i jutro, Kielce 14-15 października 2015 r.

W panelu III "Polska Wschodnia z potencjałem" wziął udział Pan Krzysztof Krystowski, Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie. Krzysztof Krystowski mówił m.in. o wsparciu na rozwój klastrów i powoływaniu inicjatyw klastrowych przewidzianym w ramach PO RPW w latach 2007-2013 oraz opowiedział o korzyściach z udziału w programie i pespektywach rozwoju firm w makroregionie.
 
·         Wschodni Kongres Gospodarczy, Białystok, 22-23 września 2016 r.

W panelu pt. Polityka klastrowa w nowej perspektywie unijnej 2014-2020, który odbył się w dniu 22 września, wziął udział Pan Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie.
 
·         Welconomy Forum in Toruń, 13-14 marca 2017 r.

"Unia Europejska - co dalej" to główny temat Welconomy Forum in Toruń, ktore w dniach 13-14 marca br. odbył się w Toruniu. Moderatorem panelu „Jakie fundusze UE do pozyskania w 2017 i kolejnych latach? Czy nadrobimy opóźnienia we wspieraniu inwestycji, innowacji i współpracy przedsiębiorstw?" był Pan Krzysztof Krystowski – Prezes Zarządu Związku Klastrów Polskich (panel odbył się 13 marca 2017 r)
 
·         Jaka jest rola klastrów w rozwoju gospodarki? 28.09.2017 Białystok, Wschodni Kongres Gospodarczy
 
IV Wschodni Kongres Gospodarczy odbył się 27 i 28 września w gmachu Opery i Filharmonii Podlaskiej w Białymstoku. Drugiego dnia Kongresu odbył się panel poświęcony tematyce klastrej pt. „Klastry i ich rola w rozwoju gospodarki”, w którym udział wzięli, m.in.:

moderator: Tomasz Kozłowski - prezes, Polski Związek Pracodawców (Wschodni Klaster Budowlany, Krajowy Klaster Kluczowy); Krzysztof Krystowski - Prezes Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Śląskiego Klastra Lotniczego (Krajowy Klaster Kluczowy), PZL Świdnik, Sebastian Rynkiewicz - koordynator Klaster Obróbki Metali (Krajowy Klaster Kluczowy); Maciej Monkosa - przedstawiciel organizacji z Brandenburgii - Cluster Metal Industry, z którą podczas największych targów przemysłowo-technologicznych na świecie Hannover Messe 2017 KOM podpisał umowę o współpracy.

·         W dniach 20-22 kwietnia 2015 r. w Katowicach odbył się VII Europejski Kongres Gospodarczy - najważniejsza impreza biznesowa Europy Centralnej.

W blisko stu sesjach wzięło udział kilkuset panelistów, a wśród najważniejszych tematów były innowacje, transport, polityka regionalna i bezpieczeństwo państwa oraz energetyka i górnictwo. Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie oraz Prezes Zarządu i Dyrektor Zarządzający PZL-Świdnik, uczestniczył w panelu dyskusyjnym podczas EKG w dniu 22 kwietnia 2015 r. pt. „Nie tylko klastry. Współpraca czy konkurencja?”.

 

PATRONATY NAD WYDARZENIAMI
 

·         II Międzynarodowe Forum Klastrów Technologii Energooszczędnych, w dniach 17-18 grudnia 2015 r., w Niepołomicach k/Krakowa

Forum zostało objęte honorowym patronatem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Marszałka Województwa Małopolskiego oraz Urzędu Dozoru Technicznego.Patronat nad wydarzeniem objął ZP Klastry Polskie.

Konferencja poświęcona m.in. perspektywom rozwoju budownictwa zrównoważonego i klastrów eko-energetycznych w Europie.W II panelu dyskusyjnym, nt. "Wsparcie regionalne i centralne środowisk klastrowych oraz internacjonalizacja klastrów w nowej perspektywie na lata 2014-2020. Dobre praktyki klastrowe – doświadczenie lat 2007-2013, wnioski i rekomendacje" wziął udział Wiceprezes ZP Klastry Polskie, Pan Jarosław Bulanda.

 
·         Patronat ZP Klastry Polskie nad Konferencją „Masters and Robots” organizowaną przez Fundację Digital University 26-28 października 2017 r. w Warszawie
 
Pierwsza edycja imprezy „Masters and Robots” gromadziła kilkudziesięciu ekspertów, przedsiębiorców i profesorów akademickich z zagranicy, którzy podzielili się swoją wiedzę w zakresie nowych technologii i nowoczesnych metod zarządzania biznesem. Sztuczna inteligencja, Internet rzeczy, transformacja cyfrowa, fin-tech, smart investing, CSR, przyszłość medycyny, motoryzacji, rynku pracy oraz efektywne wykorzystanie mediów społecznościowych – te i inne tematy zostały poruszone w trakcie „Masters and Robots”.
 

PROJEKTY
 
·        2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (instytucja odpowiedzialna na konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – podpisana umowa oraz aneksy wstrzymujące realizację projektu)

Tytuł projektu:Rozwój przedsiębiorstwa poprzez zarządzanie strategiczne – projekt doradczy dla MMSP

Cel projektu: Celem projektu jest wsparcie rozwoju 90 MMSP branży produkcyjnej, działających w sektorze lotniczym, poprzez przeprowadzenie analizy potrzeb rozwojowych oraz przygotowanie - w oparciu o wyniki analizy - Planów Rozwojowych dla MMSP.

Lider projektu: ZP Klastry Polskie, Partnerzy: Pracodawcy Ziemi Lubelskiej oraz Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski spółka jawna

Status projektu: umowa podpisana, zostały podpisane 4 aneksy wstrzymujące z uwagi na problem z VAT w projektach 2.2. PO WER.

 

·         2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (instytucja odpowiedzialna na konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – podpisana umowa oraz aneksy wstrzymujące realizację projektu)

Tytuł projektu: Zarządzanie strategiczne kluczem do sukcesu MMSP z branży medycznej

Cel projektu: Cel: stworzenie przy wsparciu partnera społecznego warunków do rozwoju 90 MMŚP z branży medycznej (PKD Sekcja Q (Dział 86, 87, 88)) poprzez udział w projekcie zakładającym przygotowanie analiz potrzeb rozwojowych, opracowanie i wdrożenie planów i strategii rozwojowych MMŚP pomiędzy 1.02.2017 a 30.06.2018 r.

Lider projektu: ZP Klastry Polskie, Partnerzy: Powiatowy Cech Rzemieślników i Przedsiębiorców w Wieliczce oraz Gamma D.Didiuk i M.Wasilewski spółka jawna

Status projektu: umowa podpisana, zostały podpisane 4 aneksy wstrzymujące z uwagi na problem z VAT w projektach 2.2. PO WER.

 

·        2.2 Wsparcie na rzecz zarządzania strategicznego przedsiębiorstw oraz budowy przewagi konkurencyjnej na rynku, Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (instytucja odpowiedzialna na konkurs: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości – podpisana umowa oraz aneksy wstrzymujące realizację projektu)

Tytuł projektu: Strategia dla branży metalowej

Cel projektu: Wsparciem zostanie objętych 90 MMiŚP (oraz ich kluczowi pracownicy, zwłaszcza kadra zarządzająca) w tym 7 mikro, 7 małe zatrud.do 25 pracowników, 38 małych zatrud.od 26 prac,38 średnich. 90 MMŚP 100% przedsiębiorstw objętych wsparciem działa w tej samej branży metalowej(produkcję i obróbkę metali, produkcję wyrobów i elementów z metali, maszyn i urządzeń do obróbki metali, montaż elementów i konstrukcji metalowych)(kryterium dostępu KD nr 2) opisanej w sekcji C PKD obejmującej: PKD 24 Produkcja metali. PKD 25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych ( z wyłączeniem maszyn i urządzeń) PKD 28 produkcja maszyn i urządzeń gdzie indziej nie sklasyfikowana.

Lider projektu: Pracodawcy Rzeczpospolitej Polskiej, Partnerzy: ZP Klastry Polskie, ZP Federacja Firm Lotniczych Bielsko

Status projektu: umowa podpisana, zostały podpisane aneksy wstrzymujące z uwagi na problem z VAT w projektach 2.2. PO WER.

 

·         projekt pt. „Akcelerator BioTechMed: wsparcie początkowej fazy rozwoju przedsiębiorstw technologicznych w Mazowieckim Klastrze BioTechMed” finansowany ze środków Działania 3.1 „Poprawa rozwoju MŚP na Mazowszu” Poddziałania 3.1.2 „Rozwój MŚP” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020

Liderem projektu jest BTM Innovations Sp. z o.o., Partnerzy: Związek Pracodawców Klastry Polskie oraz Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii Politechniki Warszawskiej.

Termin realizacji: 1 wrzesień 2017 r. - 30 wrzesień 2018 r. (w trakcie realizacji)

 

·         projekt pt. Clusters in the Visegrad Group ­ Challenges of the Future

współfinansowany przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki z siedzibą w Bratysławie.

W ramach projektu została organizacja konferencja pt. Meeting for clusters representatives from the Visegrad Group countries w dniach 23-24 listopada 2017 r. Brenna, Czechowice-Dziedzice.

Lider projektu: Związek Pracodawców Klastry Polskie, Partnerzy: Porta Novum Nonptofit Ltd (Węgry), The Union of Slovak Clusters (Słowacja), BTM Innovations Ltd. (Polska), Excalibur International Plc (Czechy)

Termin realizacji: 18 września 2017 r.- 31 grudnia 2017 r. (projekt zakończony)

 

·         projekt pt. Profesjonalizacja działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie.

Projekt miał na celu poprawę warunków prowadzenia działalności mazowieckich MŚP poprzez profesjonalizację działalności klastrów i inicjatyw klastrowych w regionie.  W ramach realizacji zadania zostały w dniu 13 grudnia 2016 r. przeprowadzone warsztaty.

Warsztaty organizowane są w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym. m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji: 15 listopada 2016 – 31 grudnia 2016 r. (projekt zakończony)

 

·         projekt pt. Budowa modelu internacjonalizacji na przykładzie klastra BioTechMed Mazovia

Projekt miał na celu stworzenie modelu ułatwiającego rozwój aktywności międzynarodowej organizacji klastrowych poprzez działania na rzecz internacjonalizacji i rozwoju partnerstwa pomiędzy członkami klastra BioTechMed Mazovia, aktywizacji współpracy międzynarodowej członków klastra, wspólnej promocji oraz przygotowania do udziału w międzynarodowych projektach badawczych i rozwojowych.

Warsztaty organizowane są w ramach realizacji zadania publicznego pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym. m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu” współfinansowanego ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.

Termin realizacji: 15 listopada 2016 – 31 grudnia 2016 r. (projekt zakończony)

CZŁONKOSTWO


ZP Klastry Polskie zrzesza blisko 40 klastrów i inicjatyw klastrowych. Od listopada 2017 r. Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna (KSSE), w ramach której działa klaster motoryzacyjny Silesia Automotive and Advanced Manufacturing, przystąpiła do inicjatywy Związek Pracodawców Klastry Polskie i zawarła umowę partnerską o współpracy ze Śląskim Klastrem Lotniczym.

 

Komitet Monitorujący Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020
 

Od marca 2015 r. – obecnie Związek Pracodawców Klastry Polskie jest organizacją aktywnie uczestniczącą w pracach Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz w Grupie roboczej ds. wdrażania POIR – przedstawicielem ZP Klastry Polskie jest Pan Jarosław Bulanda, wiceprezes zarządu (PARTNERZY SPOŁECZNI/GOSPODARCZY/CZŁONKOWIE SPOZA ADMINISTRACJI).

Komitet Monitorujący działa jako niezależny organ pełniący funkcje monitorująco-opiniodawcze, powoływany jest przez Instytucję Zarządzającą Programem Inteligentny Rozwój (IZ POIR), tj. Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. W jego skład wchodzą przedstawiciele strony rządowej, samorządowej oraz organizacji spoza administracji (w tym świata nauki, partnerzy społeczni i gospodarczy oraz organizacje pozarządowe). Ponadto, w posiedzeniach Komitetu Monitorującego mogą uczestniczyć w charakterze obserwatorów reprezentanci innych instytucji, w tym również Komisji Europejskiej. Do najważniejszych kompetencji Komitetu należy w szczególności: systematyczny przegląd wdrażania programu w kontekście realizacji celów pośrednich i końcowych; analizowanie wszelkich kwestii mających wpływ na program; prezentowanie uwag dotyczących wdrażania i ewaluacji POIR, jak również monitorowanie działań podjętych w ich następstwie; promowanie zasad horyzontalnych. Tylko w 2017 r. odbyło się 5 posiedzeń Grupy roboczej (12 stycznia 2017 r., 6 marca 2017 r., 26 maja 2017 r., 28 września 2017 r., 7 grudnia 2017 r.).

INNE INICJATYWY ZP KLASTRY POLSKIE
 
·         Od czerwca 2017 r. ZP Klastry Polskie przystąpił do European Cluster Collaboration Platform.
 

·         W dniu 18 października 2017 r. ZP Klastry Polskie podpisał list intencyjny o współpracy i nawiązał partnerstwo z Georgian Cluster National Platform (Tbilisi, Gruzja).

 

·         Organizacja spotkań klastrowych, dla członków ZP Klastry Polskie oraz dla przedstawicieli Krajowych Klastrów Kluczowych: 23 listopada 2017 r. (Brenna) oraz 5 grudnia 2017 r. (Warszawa, spotkanie wigilijne)

 

·         Od 2015 roku - wprowadzenie i dystrybucja newslettera do bazy kontaktów ZP Klastry Polskie.

 

·         W lutym 2017 r. został przygotowany merytorycznie i graficznie nowy folder nt. działalności ZP Klastry Polskie – folder posiada dwie wersje: elektroniczną i papierową.

 

·         We wrześniu 2017 r. została przygotowana i uruchomiona nowa strona www.klastrypolskie.pl

 

·         Spotkania w Ministerstwie Rozwoju z: Min. Jadwigą Emilewicz, Min. Jerzym Kwiecińskim, Min. Andżeliką Możdżanowską

 

·         Ponadto, Pan Krzysztof Krystowski Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie, który jest również Prezesem Śląskiego Klastra Lotniczego (klaster jest jednym z 16 klastrów w Polsce, które posiadają status Krajowego Klastra Kluczowego przyznany przez Ministerstwo Rozwoju), uczestniczył w posiedzeniach Rady Krajowych Klastrów Kluczowych organizowanych przez Ministerstwo Rozwoju (23 maja 2017 r. oraz 14 listopada 2017 r.). Pan Krystowski jest jednym z czterech przedstawicieli klastrów wybranych do Rady KKK (ukonstytuowana w listopadzie 2017 r.).

 

NAGRODA GOSPODARCZA PREZYDENTA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
 
Związek Pracodawców Klastry Polskie należy do grona Instytucji, które mają prawo zgłaszania przedsiębiorstw do Nagrody Gospodarczej Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. W XIV edycji Nagrody Gospodarczej Prezydenta (2016 rok) ZP Klastry Polskie wskazał cztery firmy, z których aż trzy zostały nominowane i nagrodzone w tj. : Wielton "Narodowy Sukces", Wawrzaszek Inżynieria Samochodów Specjalnych (WISS) "Międzynarodowy Sukces", OncoArendi Therapeutics "Badania i Rozwój".
Natomiast w 2017 r. ZP Klastry Polskie zgłosił kandydatury przedsiębiorstw w czterech kategoriach.

 

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA
 

·         Wrzesień 2015

Związek Pracodawców Klastry Polskie został nominowany do nagrody Złotego Lauru Super Biznesu w kategorii „Wspieranie rozwoju przedsiębiorczości".

 

·         Październik 2015
Związek Pracodawców Klastry Polskie został nagrodzony przez redakcję „Bloomberg” tytułem Biznes Premium 2015 za propagowanie współpracy w ramach klastrów i tworzenie dogodnych warunków dla rozwoju polskich firm.
Bloomberg Businessweek Polska nagrodził po raz drugi firmy, które oferują usługi dla biznesu, pomagają przedsiębircom w ich działalności, a także mają wpływ na rozwój gospodarczy. Kryteriami oceny są: jakość usług, dostosowanie do potrzeb rynkowych, nowoczesność, efektywność i wychodzenie naprzeciw oczekiwaniom klientów.
 
·         Luty 2017
Związek Pracodawców Klastry Polskie otrzymał Plus Gazety Finansowej.

To, że razem można więcej nikogo nie trzeba przekonywać. Ale żeby jednym głosem mówili konkurenci, to już nie jest takie proste. Ale tak właśnie działają klastry skupione w Związku Pracodawców Klastry Polskie.Blisko 40 z nich, z przeróżnych branż, z których większość związana jest z bardzo wysokimi technologiami jest zlokalizowana w Polsce wschodniej. To ogromny kapitał! Dowodem jest to, że dzięki takiej formie współpracy zatarła się przepaść pomiędzy tzw. Polską A i B.

 
·         Kwiecień 2017
Wyróżnienie Finansista Roku 2016 dla Krzysztofa Krystowskiego, Prezesa Zarządu Związku Pracodawców Klastry Polskie
Już po raz 17. redakcja Gazety Finansowej przyznała nagrodę i wyróżnienia dla Finansistów Roku, których praca i zaangażowanie zostały wysoko ocenione przez dziennikarzy redakcji. Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie otrzymał wyróżnienie za wspieranie przedsiębiorstw i klastrów w różnych sektorach gospodarki, tworzenie dialogu pomiędzy instytucjami publicznymi, przedsiębiorcami i naukowcami, a przede wszystkim za tworzenie nowych możliwości dla rozwoju działalności innowacyjnej firm.
 

Związek Pracodawców Klastry Polskie

Adres:
ul. Księcia Bolesława 1/3
01-452 Warszawa

Telefon: 533 911 904

E-mail: poczta@klastrypolskie.pl

Nr konta bankowego:
BRE Bank 51114010100000541276001001

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl