23
lutego
2022

Za nami sesja "Recovery and innovation: clusters as key actors for a green, digital and resilient Europe" | 16.02.2022 Malaga

16 lutego 2022 r. (18:20 – 19:00 h) odbyła się sesja pn. "Recovery and innovation: clusters as key actors for a green, digital and resilient Europe" (https://klastrypolskie.pl/news/clusters-meet-regions-malaga-16-17-luty-2022,461.htm), w której uczestniczył Krzysztof Krystowski, Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie i Wiceprezes European Clusters Alliance.

Sesję pn. "Recovery and innovation: clusters as key actors for a green, digital and resilient Europe" moderował Antonio Novo, President of the National Federation of Innovative Business Groups and Clusters (FENAEIC), który rozpoczął krótkim powitaniem i wprowadzeniem do dyskusji.

Roberta Dall'Olio - ART-ER Agencja Rozwoju Regionalnego Emilia-Romagn, podczas swego wystąpienia, jako przewodnicząca Eurady, podkreśliła rolę sieci europejskich agencji rozwoju, liczącej 66 członków w 21 krajach, we wspieraniu projektów technicznych i naukowych, poszukiwaniu partnerstw i innych podmiotów zaangażowanych w takie wydarzenia. Poinformowała również, że będzie możliwość zorganizowania kolejnych 14 imprez poświęconych współpracy klastrów i władz regionalnych, które będą wspierane w całej Europie, oraz wyjaśnię rolę, jaką w tym procesie mogą odegrać członkowie Eurady. Podkreśliła znaczenie Regionalnej Strategii Przemysłowej i jej strategii inteligentnej specjalizacji jako podstawy przejścia do gospodarki ekologicznej i cyfrowej.

Werner Pamminger - Business Upper Austria - podzielił się na temat tego, jak wykorzystać klastry do zmiany odczynnikowych łańcuchów wartości w kontekście przemysłowym.

Krzysztof Krystowski podczas swego wystąpienia podkreślił że regiony UE muszą być zdolne do konkurowania w szybko zmieniającym się środowisku gospodarczym i społecznym, w szczególności w okresie ożywienia gospodarczego po Covid-19 oraz, że klastry poprzez swoje specyficzne cechy sprzyjają więc rozwojowi innowacyjności i potrafią umiejętnie kształtować zarówno gospodarkę lokalną, jak i regionalną. Przypomaniał także zebranym, że na konferencji reprezentuje European Clusters Alliance, organizację którą powołano w 2019 roku w Warszawie, podczas Regional and Economic Diplomacy Summit (REDS), którego głównym organizatorem było ówczesne Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. ECA powolołali m.in. obecni na konferencji w Maladze Antonio Novo Guerrero oraz Teodora Jilkova.

___

Panel stanowił część wydarzenia pilotażowego w ramach cyklu "Clusters Meet Regions", który będzie się składał z 15 różnych wydarzeń w regionach europejskich, które odbędą się w ciągu najbliższych dwóch lat.
Warsztaty te zgromadzą klastry i decydentów na poziomie unijnym, krajowym, regionalnym i lokalnym, którzy będą uczyć się od siebie nawzajem, jak lepiej wykorzystywać klastry do wzmacniania ekosystemów przemysłowych, służyć krajowemu/regionalnemu rozwojowi gospodarczemu oraz nawiązywać kontakty z innymi regionami stojącymi przed podobnymi wyzwaniami związanymi z transformacją. W otwartej debacie uczestnicy będą dyskutować o tym, jak powinny być zorganizowane warsztaty, jaki rodzaj formatu należy zastosować, jakie tematy należy poruszyć, kto powinien być zaangażowany jako uczestnicy i prelegenci, tak aby Cluster meet Regions przyciągnął uwagę decydentów i menedżerów klastrów (firm).

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl