15
czerwca
2021

Za nami 4th Annual conference CURPAS

W dniach 10-11czerwca 2021 r. odbyła się konferencja pt.: „4th Annual conference CURPAS Highly automated / Autonomous on threelevel” organizowana przez (po stronie niemieckiej) przez CURPAS e.V. oraz (po stronie polskiej) przez Związek Pracodawców Klastry Polskie.

Czwarta międzynarodowa doroczna konferencja CURPAS stanowiła przegląd tematyki wykorzystania systemów bezzałogowych i związanych z tym aspektów technicznych.

Pierwszy dzień konferencji składał się z 6 paneli tematycznych, które poruszały kwestię m.in. wysoce zautomatyzowanych i autonomicznych systemów w kontekście stanowienia wyzwań zarówno dla badań, jak i przemysłu. Podkreślano również, że aby stworzyć wysoce zautomatyzowane lub autonomiczne systemy, konieczna jest znaczna interakcja człowieka z maszyną. Ostatnie dwa panele w tym dniu zostały uświetnione dzięki wystąpieniu polskich przedstawicieli.  Pani Małgorzata Darowska (Centralny Port Komunikacyjny) wystąpiła w Panelu pt.: „Infrastruktura”, który miał na celu przedstawienie wpływu jaki mają bezzałogowe statki powietrzne na logistykę. Natomiast w Panelu pt.: „Proces”, w którym przedstawiano, że zastosowanie systemów bezzałogowych lubautonomicznych jest nieodłącznie związane z pełną cyfryzacją łańcuchów procesów, wzięli udział: Pan Marcin Dziekański (Metropolia GZM) oraz Pan Mateusz Kotliński (Polska Agencja Żeglugi Powietrznej).

Drugi dzień konferencji natomiast składał się z dwóch Paneli tematycznych. W pierwszym Panelu pt.: „International” wziął udział Prezes Związku Pracodawców Klastry Polskie - Pan Krzysztof Krystowski. Drugi natomiast, który dotyczył współpracy Polsko – Niemieckiej reprezentowany był aż przez pięci przedstawicieli z Polski: Pan Mikołaj Jarkowski (Instytut Lotnictwa), Pan Dawid Bielecki (Członek Zarządu w Grupie Flytronics S. A WB Group), Pan Marcin Szender (MSP Inntech), Prof. Wojciech Moczulski (SkyTech Products), Pan Jacek Woźnikowski (Metropolia GZM).

Informacje o wydarzeniu: https://curpas.de/en/international-annual-conference.html

Program: https://curpas.de/en/international-annual-conference/program.html

Partnerzy: https://curpas.de/en/international-annual-conference/exhibitors-and-partners.html

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl