30
marca
2021

W konkursie 2.3.7 POIR złożono wnioski o dofinansowanie na ponad 40 mln zł

Koordynatorzy 14 Krajowych Klastrów Kluczowych starają się łącznie o ponad 40 mln zł z funduszy unijnych Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Uzyskane wsparcie będą mogli przeznaczyć na rozszerzenie oferty m.in. w zakresie cyfryzacji oraz transformacji w kierunku przemysłu przyszłości, gospodarki obiegu zamkniętego czy gospodarki niskoemisyjnej.

Wnioski o dofinansowanie w konkursie „Rozwój potencjału koordynatorów Krajowych Klastrów Kluczowych” złożyło aż 14 z 15 podmiotów tego typu działających w Polsce. Nabór zakończył się 11 marca br., ale kilka koordynatorów ze względu na pandemię poprosiło (zgodnie z procedurami) o więcej czasu.

Projekty złożone w konkursie organizowanym przez PARP opiewają łącznie na kwotę dofinansowania w wysokości 40 378 747,82 zł. Koordynatorzy każdego z klastrów mogli się starać o dofinansowanie projektów, których koszty kwalifikowane sięgały maksymalnie 15 000 000 zł.

Celem konkursu, zgodnie z Kierunkami polityki klastrowej po 2020 r. opracowanymi przez Ministerstwo Rozwoju Pracy i Technologii, jest wsparcie działań zmierzających do rozszerzenia oferty koordynatorów Krajowych Klastrów kluczowych o co najmniej jedną nową usługę w obszarach strategicznych, przewidzianych w ramach polityki rozwoju klastrowej, w szczególności działań w zakresie cyfryzacji i transformacji cyfrowej, transformacji w kierunku przemysłu przyszłości (Przemysł 4.0), gospodarki obiegu zamkniętego oraz gospodarki niskoemisyjnej.

Źródło: https://poir.parp.gov.pl/component/content/article/69345:w-konkursie-rozwoj-potencjalu-koordynatorow-krajowych-klastrow-kluczowych-zlozono-wnioski-o-dofinansowanie-na-ponad-40-mln-zl

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl