27
listopada
2019

Spotkanie robocze dotyczące wdrażania Celu Tematycznego 1 - Założenia polityki klastrowej - 26.11.2019 r. Warszawa

W dniu 26 listopada br. w siedzibie Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej odbyło się pierwsze spotkanie podgrupy roboczej ds. obszaru klastry i instytucje otoczenia biznesu, grupy programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej.

Związek Pracodawców Klastry Polskie jest jedną z organizacji zaproszonych do udziały w pracach podgrupy.

Jednym z przedstawicieli środowiska klastrowego, który brał udział w spotkaniu, był Pan Mariusz Stachnik, Prezes Mazowieckiego Klastra ICT (status Krajowego Klastra Kluczowego), który również reprezentował Klastry Polskie na tym spotkaniu.

Tematami wyjścia do dyskusji, które toczyły się podczas spotkania, były m.in. prezentacje przedstawione przez osoby reprezentujące Ministerstwo Rozwoju oraz Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej nt.:

-Standaryzacja pojęć w procesie programowania - przygotowanie szczegółowego opisu osi priorytetowych w nowej perspektywie finansowej (prezentacja MFiPR DKF),
-Podsumowanie prac grupy/zespołu ds. polityki klastrowej (prezentacja MR),
-Kierunki wsparcia klastrów w perspektywie 2021-2027 (prezentacja MFiPR DIR),
-Podsumowanie prac koncepcyjnych dot. IOB (prezentacja MR),
-Kierunki wsparcia IOB w perspektywie 2021-2027 (prezentacja MFiPR DIR).

  •  

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl