26
maja
2020

Ruszyło Śląskie Forum Ekspertów | Prezes SKL w składzie Forum

W Katowicach rozpoczęło działalność Śląskie Forum Ekspertów, pełniące funkcję konsultacyjną i opiniodawczą przedsięwzięcie marszałka województwa śląskiego gromadzące przedstawicieli różnych środowisk, w tym samorządu gospodarczego, organizacji pracodawców, środowiska naukowego, organizacji pracowników, samorządu terytorialnego.

Forum jest uzupełnieniem Śląskiego Pakietu dla Gospodarki, wartego 1 mld złotych regionalnego programu, będącego dopełnieniem centralnych programów oferowanych w ramach tzw. tarczy antykryzysowej. Śląskie Forum Ekspertów będzie proponowało rozwiązania zaradcze jak i stymulujące działalność firm w trakcie i po pandemii. Rozwiązania, które mogłyby realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji.

Rozpoczynając pierwsze posiedzenie forum marszałek woj. śląskiego Jakub Chełstowski powiedział, że trzeba odczarować mit Śląska jako miejsca, gdzie są tylko kopalnie i huty. Zdaniem marszałka wsłuchanie się w głos specjalistów pozwoli uniknąć błędów popełnianych np. przy rozdziale środków unijnych przez poprzednie zarządy województwa. Wyzwań jest szczególnie dużo teraz, kiedy zmagamy się z pandemią. - Czekamy na państwa głos, nawet krytyczny, bo to pozwoli nam uniknąć najbardziej czarnych scenariuszy – powiedział Jakub Chełstowski.

Śląskie Forum Ekspertów ma pełnić funkcje doradcze i proponować rozwiązania zaradcze jak i stymulujące działalność firm w trakcie i po pandemii, a także działania, które mogą realnie zmniejszyć negatywne skutki obecnej sytuacji. Holistyczne podejście przedstawicieli kluczowych instytucji i branż ma umożliwić wypracowanie najbardziej efektywnych instrumentów. Ścisła współpraca regionalna pozwoli wypracować spójną koncepcję uwzględniającą interesy różnych podmiotów życia biznesowego i społecznego.

Do zakresu działania Śląskiego Forum Ekspertów należy:


1. Przygotowywanie rekomendacji związanych z:

– pobudzaniem aktywności gospodarczej po okresie ograniczeń związanych ze stanem epidemii koronawirusa,

– podnoszeniem poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,

– tworzeniem warunków rozwoju gospodarczego, w tym kreowaniem rynku pracy,

– realizacją Śląskiego Pakietu dla Gospodarki,

– osiągnięciem celów Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”,

2. Proponowanie rozwiązań dotyczących koordynacji działań organów administracji samorządowej dotyczących rozwoju gospodarczego,

3. Inspirowanie przedsięwzięć pobudzających aktywność gospodarczą,

4. Analizowanie i wykorzystywanie doświadczeń oraz upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie podnoszenia poziomu konkurencyjności i innowacyjności gospodarki województwa,

5. Tworzenie warunków dla lepszej komunikacji i dialogu między administracją publiczną, sferą nauki i gospodarki, w sprawach dotyczących rozwoju gospodarczego.


Przewodniczącym Śląskiego Forum Ekspertów został Janusz Michałek, prezes Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A. a wiceprzewodniczącym Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. W skład Forum wchodzą także:

– Grzegorz Tobiszowski – poseł do Parlamentu Europejskiego

– Witold Bańka – przewodniczący Światowej Agencji Antydopingowej

– Filip Grzegorczyk – prezes Zarządu, Tauron S.A.

– Tomasz Rogala – prezes Zarządu, Polska Grupa Górnicza S.A.

– Daniel Ozon – wiceprezes Zarządu, Stowarzyszenie Polski Wodór

– Zbigniew Gieleciak – prezes Zarządu, Okręgowa Izba Przemysłowo-Handlowa w Tychach

– Jadwiga Dyktus – prezes Zarządu, Towarzystwo Finansowe Silesia

– Marcin Materna – Związek Przedsiębiorców i Pracodawców

– dr. hab. n. med. Michał Zembala – Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu

– Wojciech Kuśpik – prezes Zarządu, PTWP S.A.

– Jan Widera – prezes Zarządu, Stadion Śląski

– Adam Wawoczny – prezes Zarządu, Śląska Organizacja Turystyczna

– Krzysztof Krystowski – prezes Zarządu, Śląski Klaster Lotniczy

– Artur Tomasik – prezes Zarządu, Górnośląskie Towarzystwo Lotnicze S.A.

– Aleksander Szlachetko – prezes Zarządu, ESL Polska sp. z o.o.

– Agnieszka Gajewska – partner, sektor publiczny, PwC

– Marcin Nowak – Head of management board – ABSL

– Mariusz Mielczarek – Head of Public Policy CEE, Amazon

– prof. Arkadiusz Mężyk, rektor Politechniki Śląskiej w Gliwicach

– prof. UE, dr hab. Robert Tomanek – rektor Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

– prof. Andrzej Kowalczyk – rektor Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach

– Jan Bondaruk – zastępca dyrektora, Główny Instytut Górnictwa

– Marcin Krupa – prezydent Katowic

– Krystian Stępień – prezes Zarządu, Fundusz Górnośląski S.A.

– Marcin Wilk – prezes Zarządu, Śląski Fundusz Rozwoju sp. z o.o.

– Krzysztof Spyra – dyrektor, Śląskie Centrum Przedsiębiorczości

– Grzegorz Sikorski – dyrektor, Wojewódzki Urząd Pracy

– Małgorzata Staś – dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

– Wojciech Dziąbek – dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

– Aleksandra Monsiol-Szatkowska – dyrektor, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Wywiad z Krzysztofem Krystowskim: https://klastrypolskie.pl/news/szybowce-drony-samoloty-slask-rozwija-skrzydla,358.htm

Źródło: https://www.wnp.pl/finanse/ruszylo-slaskie-forum-ekspertow,396698.html

https://www.slaska.tv/slaska-rada-ekspertow/

Więcej: https://invest-in-silesia.pl/content/slaskie-forum-ekspertow

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl