19
stycznia
2016

Publikacja: Standardy zarządzania klastrem

Przedmiotem publikacji Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości są standardy zarządzania klastrem, które należy rozumieć jako zasady określające pożądane cechy zarządzania i funkcjonowania koordynatorów klastrów, uwzględniające m.in. najlepsze zidentyfikowane praktyki w Polsce i za granicą. Dzięki wykorzystaniu aktualnej wiedzy na temat sposobów i systemów oceny procesów zarządzania klastrem koordynatorzy otrzymują narzędzie skutecznego doskonalenia swoich działań w przedmiotowym zakresie, jak również informacje potrzebne do wdrożenia standardów. Należy podkreślić, że wykonana analiza desk research umożliwiła pozyskanie szerokiej wiedzy na temat wymogów jakościowych w odniesieniu do organizacji zarządzających klastrami oraz stanowiła podstawę opracowania standardów.

Publikacja zawiera standardy zarządzania klastrem i wskaźniki spełnienia standardów oraz instrukcję ich stosowania.
Publikacja jest do bezpłatnego pobrania
Wersja mobilna:
http://www.pi.gov.pl/PARP/CHAPTER_86197.asp?soid=0C0C345EEF1042DD8EA19A78EF4E6A6B

Źródło:
www.pi.gov.pl

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl