11
maja
2021

Program Akademia Menadżera Innowacji (PARP)

Akademia Menadżera Innowacji (AMI). Trzecia odsłona.

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji

Celem programu jest wyposażenie właścicieli firm  i menadżerów w kompetencje umożliwiające sprawne wdrażanie innowacyjnych procesów, produktów i usług w przedsiębiorstwach, a także  wsparcie innowacyjności  pracowników oraz motywowanie ich  do przyjmowania i wdrażania nowych koncepcji.

Program Akademii to połączenie szkoleń i doradztwa z zakresu kultury innowacyjności, strategii, struktury organizacyjnej, oceny potencjału i zasobów oraz zrozumienia procesów w firmie. Sześciomiesięczny cykl zjazdów prowadzonych przez wybitnych ekspertów, praktyków i mentorów łączy część wykładową z praktyką. Każde przedsiębiorstwo objęte jest badaniem stopnia innowacyjności firmy metodą Innovation Health Check, które pozwala określić obszary wymagające poprawy w obszarze innowacji.

Cykl szkoleniowy prowadzony będzie w formie 2-dniowych zjazdów formie zdalnej w okresie ok. 8 miesięcy  (łącznie: zjazd  Otwierający,  6 zjazdów tematycznych oraz zjazd podsumowujący z prezentacją Planów Wdrożenia Zmian w przedsiębiorstwach)oraz  1-dniowy zjazd zamykający).

Efektem ukończenia Akademii Menadżera Innowacji jest opracowanie Planu Wdrożenia Zmian w firmie, umożliwiającego przedsiębiorstwu jeszcze lepsze wejście na ścieżkę innowacyjności.

Pierwszy zjazd będzie mieć miejsce w lipcu tego roku, zespoły uczestników mogą liczyć od 2 do 5 osób.

Finansowanie: Projekt jest dofinansowany ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw. W tym roku po raz pierwszy wkład własny firmy może być wniesiony także w postaci wkładu niepieniężnego.

Na zgłoszenia czekamy do 21 maja. Prawie wszystkie zajęcia w III edycji AMI odbędą się w formie zdalnej, choć tu na pewno działać będziemy elastycznie, odpowiadając na potrzeby uczestników.

W poprzednich edycjach uczestniczyło kilkadziesiąt firm, zarówno małych jak i dużych czy średnich. Z różnych branż, z różnych miejsc na mapie Polski. Firmy produkcyjne, jak i te usługowe. Polski Holding Nieruchomości, Biomed, Nitroerg, „Pod Różami” z Jedlni to tylko kilka przykładów.

Możliwość budowania relacji z pracownikami innych firm w trakcie kilkumiesięcznego programu jest także dodatkową wartością uczestnictwa, która może przełożyć się na realne transakcje biznesowe.

Zapraszamy na stronę internetowa programu, gdzie znajdują się wszystkie informacje, w tym te o zasadach finansowego wsparcia uczestników  https://www.parp.gov.pl/ami.

Zapraszamy również do kontaktu pod numerem tel. 801 332 202 / 22 574 07 07 lub  na adres mailowy: aminnowacji@parp.gov.pl.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl