01
kwietnia
2020

Prezydent podpisał ustawy tworzące „TARCZĘ ANTYKRYZYSOWĄ”

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawy tworzące „tarczę antykryzysową”.

TARCZA ANTYKRYZYSOWA to pakiet rozwiązań przygotowanych przez rząd, który ma ochronić polskie państwo i obywateli przed kryzysem wywołanym pandemią koronawirusa. Opiera się na pięciu filarach:

- Ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,
- Finansowaniu przedsiębiorców,
- Ochronie zdrowia,
- Wzmocnieniu systemu finansowego,
- Inwestycjach publicznych.

Podpisane ustawy:

1) ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw;

2) ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19;

3) ustawa z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju.

Źródło/Więcej informacji: 

https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1729,prezydent-ustawy-tworzace-tarcze-antykryzysowa.html

https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl