12
listopada
2019

Prelekcja Krzysztofa Krystowskiego | 7 listopada 2019 r. Szkoła Główna Handlowa

W dniu 7 listopada 2019 r. w Szkole Głównej Handlowej odbyła się prelekcja Pana Krzysztofa Krystowskiego, Prezesa Związku Pracodawców Klastry Polskie na temat doświadczeń w obszarze klastrów i polityki klastrowej dla studentów z prestiżowego programu CEMS Master in International Management (Microeconomics of Competitiveness). 

Klaster stwarza korzystne warunki dla powstawania nowych przedsiębiorstw i rozwijania innowacji. Tworzy również nową wartość dla wszystkich podmiotów, które do niego przynależą – nie tylko firm, lecz także uczelni, instytucji naukowych, lokalnych samorządów i innych organizacji wspierających. Współpraca w ramach klastra pozwala im realizować wspólne prace badawczo-rozwojowe, przyciągać inwestycje i wymieniać doświadczenia,
ułatwia nawiązywanie kontaktów handlowych - Krzysztof Krystowski.

Wykład w ramach przedmiotu Microeconomics of Competitiveness jest licencjonowany przez Harvard Business School i jest prowadzony m.in. metodą analizy studiów przypadków. Szczególny nacisk jest w nim kładziony na praktyczne aspekty omowianych zagadnień, stąd szczególne cenny jest udział praktyków.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl