28
stycznia
2021

Podsumowanie 2020 r. | ZPKP

Podsumowanie 2020 | Związek Pracodawców Klastry Polskie

 

Najważniejsze wydarzenia, w które zaangażowany był ZPKP:

·       VI Kongres Klastrów Polskich „Klastry narzędziem rozwoju regionów i wsparciem realizacji programu Next Generation EU”, 9-10 listopada 2020

·       Współorganizacja Drugie Śląskie Dni Lotnicze,  26 listopada 2020 - główny organizator Śląski Klaster Lotniczy

 ·       Konferencja "The role of innovative regional clusters in the development of tourism", która odbyła się w dniach 5-6 marca 2020 r. w Gudauri w Gruzji/wydarzenie w ramach napisanego przez ZPKP projektu do International Visegrad Fund

·       Krzysztof Krystowski, jako Prezes ZPKP, V-President ECA oraz niezależny ekspert KE - wystąpienie podczas konferencji ECCP, która się odbyła w dniach 10-11.11.2020 w Berlinie (jako jeden z niezależnych ekspertów KE ds. klastrów, K.Krystowski przedstawił efekty prac grupy roboczej działającej w KE).

 

Udział w pracach Komitetów i grup:

·       Prace w Komitecie Monitorującym Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 oraz w Grupie roboczej ds. wdrażania POIR

·       Grupa robocza ds. programowania interwencji w ramach celu polityki 1. Bardziej inteligentna Europa dzięki wspieraniu innowacyjnej i inteligentnej transformacji gospodarczej (od 10 czerwca 2019) 

·       Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE - udział w pracach dot. Programu Pracy dla Klastra 4 do Horyzon Europa

 

Działalność ZPKP w ramach European Clusters Alliance:

·       28/02/2020 – wybór zarządu ECA:  Antonio Novo Guerrero (President), Hervé Floch,  Krzysztof Krystowski,

·       Poranne spotkania ECA: European Alliance Against Coronavirus, w tym m.in. wystąpienia przedstawicieli z Polski m.in. podczas sesji:

o   Analysis of Disruptions in the Aerospace & Defence Ecosystem | Krzysztof Krystowski  Roland Berger

o   Industrial Ecosystems: Aerospace & Defence | K. Krystowski

o   2 September 8:30 CET - Clusters in the National Recovery Plans: Poland and Spain – Beata Lubos, Dyrektor, Ministerstwo Pracy, Technologii i Rozwoju

·       COVID-19 Response Forum – utworzenie platformy, będącej miejscem, w którym można nawiązać dialog z zainteresowanymi stronami z klastrów (przemysł, polityka i podmioty badawcze) w sprawie pilnych tematów o dużym znaczeniu, podejmujących wyzwania, jakie stawia przed społecznością przemysłową epidemia COVID-19
·       spotkanie z T.Breton, Komisja Europejska | “Clusters need to be included in the recovery plans of theEU Member States”| 30.06.2020
·       Webinarium ECCP zorganizowane przez KE z udziałem ECA | Materiały, The COVID-19 cluster response: Solutions for dealing with ecosystem supply chain disruptions", zorganizowane przez Komisję Europejską z udziałem European Cluster Alliance.
 
Inna działalność:
 
·       Krzysztof Krystowski Prezes Śląskiego Klastra Lotniczego/Związku Pracodawców Klastry Polskie został wybrany, jako jeden z pięciu reprezentantów European Aerospace Cluster Partnership, którzy będą reprezentować sieć i jej różnorodność wobec organizacji i inicjatyw Unii Europejskiej.
·       EUCLES

·       Od kwietnia 2020 r. zajmowanie stanowisk dot. tarcz antykryzysowych w związku z kryzysem COVID19/samodzielnie składane do Ministerstwa lub poprzez Pracodawców RP
Krzysztof Krystowski został powołany na Wiceprezydenta Wykonawczego Pracodawców RP | 30.06.2020
 

Wywiady/publikacje w mediach - ZPKP nt. klastrów: 

https://klastrypolskie.pl/news/wywiad-dlaczego-klastry-powinny-byc-rozszerzone-,375.htm

https://raportcsr.pl/wspolny-wysilek-w-walce-z-covid-19/?fbclid=IwAR1LxqNrcpnMjTFRVKkSQ140HCOVY7BWNvX8PkUsKbFYGycaLc7NZm7eiqo

45. edycja wyróżnień Raportu CSR | ZP Klastry Polskie wyróżniony w 45. edycji Raportu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu. Laureatów doceniono za ich wkład w walkę z epidemią koronawirusa w Polsce. https://klastrypolskie.pl/news/45-edycja-wyroznien-raportu-csr-zp-klastry-polskie-wyroznion,381.htm

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl