18
lutego
2019

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”

Zarząd Województwa Mazowieckiego Uchwałą nr 125/21/19 z dnia 29 stycznia 2019 roku ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Województwa Mazowieckiego w 2019 roku w obszarze „Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości”, w formie wspierania realizacji zadania pn. „Wspieranie i rozwój klastrów i inicjatyw klastrowych oraz wzmocnienie ich pozycji konkurencyjnej na rynku, w tym m.in. promowanie współpracy między sferą nauki i biznesu”.

Informacja o konkursie na stronie http://www.dialog.mazovia.pl/wspolpraca/konkursy-ofert?kid=14

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl