12
lipca
2020

OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XIII EDYCJA na „Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2019"

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Mechaników Polskich,
Zarząd Główny w Warszawie organizuje
OGÓLNOPOLSKI KONKURS – XIII EDYCJA na
„Najlepsze Osiągnięcie Techniczne Roku 2019"

13 edycja konkursu, dotyczy wdrożonych w 2019 roku osiągnięć innowacyjnych w następujących kategoriach:

prace i stanowiska naukowo-badawcze,
osiągnięcia wdrożone w przemyśle,
osiągnięcia wdrożone w rolnictwie, gospodarce żywnościowej i ochronie środowiska,
prace wykonane w średnich szkołach technicznych,
Zgłaszane opracowania techniczne i organizacyjne dotyczą:

konstrukcji wyrobów,
technologii i organizacji procesów wytwarzania i eksploatacji,
ochrony środowiska,
poprawy warunków BHP.
Konkurs organizowany jest w dwóch etapach:

etap I przez Zarządy Oddziałów SIMP i jednostki badawczo-rozwojowe,
etap II przez Zarząd Główny SIMP.
Termin nadsyłania prac do Biura Zarządu Głównego SIMP upływa z dniem 5 września 2020 r.

Wnioski można przesyłać drogą elektroniczną na adres: simp@simp.pl

Strona konkursu: https://simp.pl/dzialalnosc/konkursy/konkurs-na-osiagniecie-techniczne-roku/

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl