Ogłoszenie wyników postępowania z dnia 19/06/2017

Dodano: 2017-06-27

Warszawa, 27/06/2017 

Ogłoszenie wyników postępowania z dnia 19/06/2017

Po zebraniu wszystkich informacji dotyczących przedmiotowego zamówienia oraz po przeprowadzeniu analizy kompletności ofert, Zamawiający stwierdza, że ofertą spełniającą wszystkie wymogi zawarte w ogłoszeniu o zaproszeniu do składania ofert na usługę przeprowadzenia szkolenia dla pracowników Związku Pracodawców Klastry Polskie z siedzibą w Warszawie na temat:  Kluczowe aspekty realizacji projektów unijnych w perspektywie 2014-2020”.

przedstawiła Firma:

Agnieszka Rajczuk - Szczepańska
COACHWAY PARTNERS