16
marca
2020

Ogłoszenie konkursu „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych”

Od 15 kwietnia br. będzie można składać wnioski w konkursie „Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych” na dofinansowanie kompleksowych usług wspierających dostosowanie i wprowadzenie lub wzmocnienie na rynkach zagranicznych oferty klastrów lub ich członków. Pula środków na dofinansowanie projektów to 28,5 mln zł, z czego 3,5 mln zł przeznaczono na projekty zlokalizowane w województwie mazowieckim. Nabór potrwa do 30 lipca br.

W konkursie można otrzymać maksymalnie 8 mln zł, a całkowity koszt projektu musi zamknąć się w kwocie 10 mln zł. Oznacza to, że wsparcie może wynieść nawet 80 proc. wartości projektu.

W przypadku, gdy projekt realizowany jest przez koordynatora klastra dofinansowanie można przeznaczyć na:

koszty administracyjne i wynagrodzenie personelu biorącego udział w projekcie,
usługi eksperckie, w tym m.in. badania rynkowe, audyt, badania ewaluacyjne,
usługi na rzecz zaprojektowania, utworzenia, utrzymania i rozwoju narzędzi ICT,
marketing,
zarządzanie zapleczem klastra, organizację programów szkoleniowych, warsztatów i konferencji.
Członkowie klastra biorący udział w projekcie mogą sfinansować:

usługi doradcze i szkolenia z zakresu umiędzynarodowienia,
udział w misjach gospodarczych,
udział w targach w charakterze wystawcy,
dostęp do zagranicznej infrastruktury badawczo-rozwojowej,
promocję marek i produktów.

Więcej na stronie PARP/organizator konkursu: 

https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/Umi%C4%99dzynarodowienie%20Krajowych%20Klastr%C3%B3w%20Kluczowych

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl