10
sierpnia
2020

NOMINACJE DO NAGRODY GOSPODARCZEJ PREZYDENTA RP

Związek Pracodawców Klastry Polskie otrzymał zaproszenie do zgłoszenia kandydatów do konkursu - Nagroda Gospodarcza Prezydenta RP. Nagrodą zostaną uhonorowane najlepsze podmioty gospodarcze w kraju, które przyczyniają się do rozwoju naszej gospodarki, promują Polskę na arenie międzynarodowej oraz stanowią wzór dla innych firm. Zapraszamy do zgłaszania wniosków!

Regulamin nagrody, kategorie oraz wzory wniosków są dostępne na stronie https://www.prezydent.pl/kancelaria/nagroda-gospodarcza/materialy-do-pobrania/

Zwiazek Pracodawców Klastry Polskie może zgłosić po jednej firmie z każdej kategorii, w związku z tym wewnętrzna kapituła KP dokona wyboru z przesłanych wniosków.

Wypełniony wniosek (Word + skan) wraz z załącznikami (uzasadnienie, zdjęcia, logo, informację o podmiocie) prosimy przesłać na adres anna.sokolowska@klastrypolskie.pl do dnia 4 września 2020 r.

W ramach XVIII edycji Nagrody Gospodarczej Prezydent RP wręczy wyróżnienia w siedmiu kategoriach, w pięciu kategoriach głównych oraz w dwóch kategoriach specjalnych: tj.:

• Lider MŚP - nagroda dla mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw, również działających na terenach wiejskich, które funkcjonują na polskim rynku, od co najmniej 5 lat i z sukcesem rozwijają się, będąc liderem w regionie,

• Narodowy Sukces - nagroda dla polskich przedsiębiorstw, które, od co najmniej 5 lat osiągają trwały wzrost i zrównoważony rozwój, będąc wzorem funkcjonowania dla innych przedsiębiorstw,

• Międzynarodowy Sukces - nagroda dla przedsiębiorstw funkcjonujących, od co najmniej 5 lat, które osiągają znaczące sukcesy na rynkach zagranicznych,

• Odpowiedzialny Biznes - nagroda dla przedsiębiorstw wykazujących się aktywnymi działaniami związanymi ze społeczną odpowiedzialnością biznesu.

• Firma Rodzinna – nagroda dla przedsiębiorstw, które są jednocześnie firmami rodzinnymi, czyli podmiotami gospodarczymi z sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw zarejestrowanymi i działającymi w Polsce, co najmniej 15 lat.

• Startup_PL - nagroda specjalna dla przedsiębiorstw, które istnieją na rynku nie dłużej niż 5 lat oraz stworzyły innowację produktową lub technologiczną,

• Badania+Rozwój - nagroda specjalna dla zespołów jednostek naukowych lub przedsiębiorstw, które wdrażają innowację produktową lub technologiczną.

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl