16
maja
2022

Łukasiewicz wesprze polskie podmioty w pozyskiwaniu finansowania z Horyzontu Europa

Nowopowstałe Branżowe Punkty Kontaktowe (BPK) będą wspierać przedsiębiorców i naukowców w ubieganiu się o unijne środki na badania i innowacje w ramach Horyzontu Europa. Zainicjowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki przedsięwzięcie miało swoją inaugurację podczas konferencji realizowanej w Gliwicach przez BPK Zrównoważona Gospodarka, jakim jest Łukasiewicz – Instytut Metali Nieżelaznych oraz EIT Raw Materials.

Działalność Branżowych Punktów Kontaktowych zainaugurowali wiceminister Edukacji i Nauki Wojciech Murdzek oraz prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz Piotr Dardziński.

- Polska, jeśli nie chce być płatnikiem netto w Unii Europejskiej, musi zdecydowanie korzystać z takich zasobów, jakie oferuje na przykład Horyzont Europa. Do tego z kolei potrzebne są silne i sprawne konsorcja międzynarodowe. Branżowe Punkty Kontaktowe koordynowane przez Łukasiewicza mają usprawnić ten proces i pomóc partnerom biznesowym i naukowym w pozyskiwaniu finansowania na duże projekty B+R – mówi Wojciech Murdzek, Wiceminister Edukacji i Nauki.

Sześć instytutów Łukasiewicza w Gliwicach, Poznaniu, Wrocławiu i Warszawie będzie pełnić rolę Branżowych Punktów Kontaktowych w następujących obszarach: Zrównoważona Gospodarka (Łukasiewicz-IMN), Transformacja Cyfrowa (Łukasiewicz-PIT), Technologie Medyczne i Zdrowie (Łukasiewicz-PORT), Inteligentna i Czysta Mobilność (Łukasiewicz-ILOT), Technologie Niskoemisyjne i Czysta Energia (Łukasiewicz-IMBiGS) oraz Przemysł 4.0 (Łukasiewicz-PIAP). Ich działalność będzie koordynowana przez Łukasiewicz-ORGMASZ. 

- Możliwości, jakie przed polskimi przedsiębiorcami i naukowcami otwiera Horyzont Europa, mogą się przełożyć na realny wzrost nakładów na innowacje oraz konkretne wdrożenia. To wymaga jednak dodatkowego wsparcia – zarówno pod względem merytorycznym, jak również logistycznym. Tego wsparcia udzieli sześć instytutów Łukasiewicza, które mają duże doświadczenie zarówno w pozyskiwaniu projektów europejskich, jak również w procesach łączenia partnerów z różnych krajów europejskich – mówi Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.

Branżowe Punkty Kontaktowe będą funkcjonowały do 2027 roku a ich działalność będzie się koncentrowała na integrowaniu środowisk skupionych wokół technologii cyfrowych, przemysłu i przestrzeni kosmicznej, a także na ich wspieraniu w pozyskiwaniu dużych środków na realizację projektów B+R z Programu Horyzont Europa.

Do zadań BPK należą m.in.: organizacja specjalistycznych szkoleń nt. tworzenia konsorcjów i zdobywania środków z Horyzontu Europa, aranżowanie spotkań partnerów naukowych i biznesowych oraz wspieranie ich w pisaniu wniosków projektowych, reprezentowanie polskich podmiotów za granicą oraz poszukiwanie dla nich partnerów międzynarodowych.

Jest o co walczyć: w puli środków na realizację programu Horyzont Europa Komisja Europejska przewidziała 95 mld euro. W ramach konkursów mogą być składane projekty o wartości od 1 do 20 mln euro. Takie środki pozwalają na wsparcie badań przełomowych wykorzystujących nowoczesną infrastrukturę, a także umożliwiają testowanie kosztochłonnych technologii w różnych obszarach.

Sieć Badawcza Łukasiewicz to trzecia pod względem wielkości sieć badawcza w Europie. Dostarcza atrakcyjne, kompletne i konkurencyjne rozwiązania technologiczne. Oferuje biznesowi unikalny system „rzucania wyzwań”, dzięki któremu grupa 4 500 naukowców w nie więcej niż 15 dni roboczych przyjmuje wyzwanie biznesowe i proponuje przedsiębiorcy opracowanie skutecznego rozwiązania wdrożeniowego. Angażuje przy tym najwyższe w Polsce kompetencje naukowców i unikalną w skali kraju aparaturę naukową. Co najważniejsze – przedsiębiorca nie ponosi żadnych kosztów związanych z opracowaniem pomysłu na prace badawcze. Łukasiewicz w dogodny sposób wychodzi naprzeciw oczekiwaniom biznesu. Przedsiębiorca może zdecydować się na kontakt nie tylko przez formularz na stronie https://lukasiewicz.gov.pl/biznes/, ale także w ponad 50 lokalizacjach: Instytutach Łukasiewicza i ich oddziałach w całej Polsce. Wszędzie otrzyma ten sam – wysokiej jakości – produkt lub usługę. Potencjał Łukasiewicza skupia się wokół takich obszarów badawczych, jak: Zdrowie, Inteligentna mobilność, Transformacja cyfrowa oraz Zrównoważona gospodarka i energia.

 

Dodatkowe informacje
Koordynator BPK w Łukasiewicz-ORGMASZ:

Justyna Choińska-Jackiewicz  justyna.choinska-jackiewicz@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl  

Kierownik Działu Komunikacji Łukasiewicz-ORGMASZ:

Małgorzata Ozimska malgorzata.ozimska@orgmasz.lukasiewicz.gov.pl

Źródło: https://lukasiewicz.gov.pl/media/informacje-prasowe/pr/734980/lukasiewicz-wesprze-polskie-podmioty-w-pozyskiwaniu-finansowania-z-horyzontu-europa

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl