19
kwietnia
2021

Konsultacje KE ws. zasad ramowych dotyczących pomocy państwa na działalność B+R+I

Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje publiczne w sprawie zmiany Komunikatu Komisji – Zasady ramowe dotyczące pomocy państwa na działalność badawczą, rozwojową i innowacyjną.

Ocena sprawności zasad pomocy państwa wykazała, że obecne przepisy są skuteczne i ułatwiają inwestycje w dziedzinie B+R+I zarówno na szczeblu europejskim, jak i krajowym. Nadal jednak konieczne są pewne ukierunkowane dostosowania w celu odzwierciedlenia aktualnych zmian regulacyjnych, gospodarczych i technologicznych. Należy również wziąć pod uwagę nowe bieżące priorytety strategiczne Komisji, takie jak Industrial, Digital Strategy oraz European Green Deal.

Okres konsultacji: od 08.04.2021 r. do 03.06.2021 r. 

Szczegółowe informacje na temat tych konsultacji, w tym treść konsultowanego dokumentu oraz nota wyjaśniająca, znajdują się na stronie internetowej Komisji pod adresem: 

https://ec.europa.eu/competition/consultations/2021_rdi/index_en.html

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl