02
grudnia
2021

Konsultacje dotyczące pomocy publicznej (GBER)

Komisja Europejska zaprasza państwa członkowskie i wszystkie inne zainteresowane strony do zgłaszania uwag na temat niektórych proponowanych zmian do ogólnego rozporządzenia w sprawie wyłączeń blokowych (GBER). Celem proponowanej zmiany jest odzwierciedlenie zmian w różnych zestawach wytycznych w sprawie pomocy państwa, które są obecnie poddawane przeglądowi, oraz dalsze ułatwienie publicznego wsparcia dla ekologicznej i cyfrowej transformacji UE. Nowe przepisy pomogą stworzyć odpowiednie podstawy dla zrównoważonej gospodarki w okresie odbudowy po skutkach pandemii koronawirusa. Państwa członkowskie i inne zainteresowane strony mogą wziąć udział w konsultacjach do dnia 8 grudnia 2021 r.

Link do konsultacji: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_21_5027

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl