04
grudnia
2015

IV Posiedzenie Komitetu Monitorującego POIR, 30.11.2015 r.

Przyjęcie kryteriów wyboru projektów – to główny punkt programu IV posiedzenia Komitetu Monitorującego Program Inteligentny Rozwój (KM PO IR), który odbył się 30 listopada 2015 r.

W trakcie spotkania członkowie KM PO IR przyjęli kryteria wyboru projektów dla trzech poddziałań Programu Inteligentny Rozwój (PO IR):

  • 2.3.1 Proinnowacyjne usługi IOB dla MSP;
  • 3.1.5 Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego - 4 Stock;
  • 4.1.1 Strategiczne programy badawcze dla gospodarki.

Podjęli też uchwały w sprawie zmiany dotychczasowych kryteriów dla działań I priorytetu PO IR, realizowanych w trybie konkursowym, tj. dla:

  • poddziałania 1.1.1 Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa;
  • poddziałania 1.1.2 Prace B+R związane z wytworzeniem instalacji pilotażowej/demonstracyjnej;
  • działania 1.2 Sektorowe programy B+R.

Wprowadzone modyfikacje ujednolicają kryteria i proces oceny wniosków. Przyjmują m.in. jednolitą punktację, jednakowe przypisanie kryteriów do etapów oceny naukowo-technologicznej oraz gospodarczo-biznesowej. Zmiany te wynikają m.in. z doświadczeń pierwszych przeprowadzonych konkursów.


Ponadto członkom KM PO IR zaprezentowany został harmonogram konkursów PO IR na 2016 r., plan ewaluacji PO IR oraz informacja nt. zaplanowanych na 2016 r. działań informacyjnych i promocyjnych. Podsumowano też dotychczasową realizację Programu Inteligentny Rozwój.Źródło: www.poir.gov.pl

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl