07
sierpnia
2020

Informacja o decyzji KE ws. przyjęcia zmian w POIR

Szanowni Państwo,

20 lipca br. Komisja Europejska (KE) poinformowała, poprzez zamieszczenie komunikatu na stronie internetowej https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/07/20-07-2020-poland-more-funding-available-for-smes-affected-by-the-pandemic, o zaakceptowaniu zmian w Programie Inteligentny Rozwój – decyzja z 17 lipca br. nr C(2020) 5051.


Decyzja KE zatwierdza zaangażowanie blisko 4  mld zł ze środków POIR na wsparcie firm oraz naukowców w celu przeciwdziałania skutkom społeczno-gospodarczym pandemii COVID-19. Ponad 92% z tych środków skierowane zostało na wsparcie płynności MŚP, w formie dotacji, pożyczek i gwarancji.W następstwie ww. zmian w POIR zostały uruchomione środki, których celem było  przeciwdziałanie skutkom pandemii COVID-19:

- 2 mld zł na dotacje dla średnich firm, z przeznaczeniem na finansowanie kapitału obrotowego,

- 1,05 mld zł na pożyczki płynnościowe dla MŚP,

- 600 mln zł na gwarancje bankowe dla MŚP dotyczące także kredytów obrotowych,

- 200 mln zł na dotacje na realizację projektów B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja z udziałem przedsiębiorstw, w obszarach istotnych dla zwalczania koronawirusa,

- 100 mln zł na dotacje dla przedsiębiorstw na budowę lub unowocześnienie infrastruktury służącej do opracowania, testowania, udoskonalania i przygotowania do masowej produkcji produktów służących zwalczaniu pandemii COVID-19,

- 15 mln zł na sfinansowanie nowych zadań badawczych związanych z walką z pandemią COVID-19 w projektach prowadzonych przez naukowców.

Wskazane środki są dostępne w konkursach prowadzonych przez MFiPR, PARP, NCBR oraz były dostępne w ramach naboru przeprowadzonego przez FNP. Środki dystrybuowane w formie instrumentów finansowych są natomiast zarządzane przez BGK.

Wsparcie to było możliwe do realizacji m.in. w wyniku realokacji ponad 314,5 mln euro z osi I, II oraz IV programu do III osi POIR, w ramach której oferowane jest wsparcia w formie pożyczek, gwarancji oraz dotacji na kapitał obrotowy. Dzięki tym dodatkowym funduszom oraz środkom, które zostały wygospodarowane w III osi POIR, możliwe było przeznaczenie kwoty ponad 3,65 mld zł na wsparcie MŚP w związku z wystąpieniem pandemii COVID-19. Na podstawie dokonanych przesunięć oszacowaliśmy,  że dzięki temu ponad 7 200 przedsiębiorstw otrzyma wsparcie, w tym 620 firm skorzysta ze wsparcia w formie instrumentów finansowych (pożyczki i gwarancje).

Ponadto dokonano realokacji środków pomiędzy kategoriami regionów, w celu zwiększenia o ponad 75 mln euro budżetu przeznaczonego na wsparcie projektów realizowanych w woj. mazowieckim, które należy do tzw. regionów lepiej rozwiniętych. Rozwiązanie to jest uzasadnione szczególną sytuacją woj. mazowieckiego, w którym zarejestrowanych jest blisko 20% średnich przedsiębiorstw w Polsce. Województwo mazowieckie zostało także silnie dotknięte skutkami COVID-19 oraz ograniczeniami administracyjnymi wprowadzonymi w początkowej fazie pandemii.

POIR wersja zaakceptowana przez KE w lipcu 2020 r.pdf

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl