04
kwietnia
2022

FPPP rozpoczyna pracę nad narzędziami podnoszącymi poziom kompetencji koordynatorów klastrów

Platforma Przemysłu Przyszłości we współpracy z irlandzkim centrum badawczo-szkoleniowym Edu Smart Training Centre Ltd. przygotuje narzędzia umożliwiające rozwój cyfrowych umiejętności u osób pracujących w biurach koordynatorów klastrów. Chodzi o zdolności z zakresu obsługi dużych zbiorów danych, programowania, a także wizualizacji wyników. Dzięki temu możliwe będzie podnoszenie poziomu digitalizacji łańcuchów wartości klastrów. Kooperacja z irlandzką spółką zakłada skorzystanie z doświadczeń rozwoju kompetencji w tamtejszych organizacjach przedsiębiorców. Wyniki działań będą gotowe we wrześniu.

Elementy projektu
Pierwszym działaniem realizowanym dzięki finansowaniu programu Erasmus Plus, będą warsztaty z koordynatorami klastrów i ekspertami poprzedzające przygotowanie Przewodnika po wybranych kompetencjach cyfrowych. W Przewodniku znajdzie się opis specjalizacji zawodowych, potrzebnych umiejętności, a także możliwych ścieżek rozwojowych dla koordynatorów klastrów. Opracowanie będzie można wykorzystać najpierw w celu uzupełnienia brakujących kompetencji, a następnie do przeprowadzenia transformacji cyfrowej łańcuchów wartości. Kolejna część projektu to Weryfikator, czyli narzędzie informatyczne, które na podstawie wprowadzonych danych zarówno oceni umiejętności, jak i przedstawi potencjalne obszary rozwoju oraz zaproponuje metody i sposoby, które można wykorzystać.

O klastrach
Zgodnie z definicją amerykańskiego ekonomisty Michaela E. Portera, klastry są geograficznymi skupiskami wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, przedsiębiorstw działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji. Członkowie klastrów jednocześnie konkurują i współpracują ze sobą. W Polsce działają m.in. Krajowe Klastry Kluczowe – obecnie jest ich 15. To organizacje szczególnie istotne dla gospodarki i zdolne do współzawodnictwa na międzynarodowych rynkach. Koordynatorzy KKK, tj. firmy zajmujące się rozwojem klastrów, a także wymianą wiedzy i inicjowaniem współpracy pomiędzy członkami, wzięli udział w badaniu PPP dotyczącym poziomu cyfryzacji łańcuchów wartości w organizacjach przedsiębiorców.

Źródło: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/rozpoczynamy-prace-nad-narzedziami-podnoszacymi-poziom-kompetencji-koordynatorow-klastrow/

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl