02
marca
2021

Ewaluacja | circular economy

Szanowni Państwo,

w okresie maj - grudzień 2020 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (IP POIR i POPW) we współpracy z Bluehill Sp. z o.o. (ewaluator), zrealizowała „Ocenę zapotrzebowania na wsparcie przedsiębiorstw w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym (circular economy)".

Badanie miało zebrać odpowiednią wiedzę, pozwalającą uwzględnić zagadnienia gospodarki obiegu zamkniętego (GOZ) w perspektywie finansowej 2021-2027. Badanie przeprowadzono w ujęciu ogólnopolskim, z uwzględnieniem specyfiki makroregionu Polski Wschodniej (PW).

Najważniejsze wnioski i rekomendacje z ewaluacji:

I. Zidentyfikowane megatrendy w zakresie GOZ

II. Zidentyfikowane uwarunkowania wdrażania GOZ

III. Zidentyfikowane uwarunkowania wdrażania GOZ w makroregionie Polski Wschodniej

IV. Typy i formy wsparcia w obszarze GOZ

Raport z ewaluacji i wszystkie rekomendacje dostępne są na stronie internetowej PARP pod adresem: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/ocena-zapotrzebowania-na-wsparcie-przedsiebiorstw-w-zakresie-gospodarki-o-obiegu-zamknietym-circular-economy

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl