01
lipca
2022

"Clusters as platforms for business – research relations" | 9.06.2022

9 czerwca 2022 roku w Szkole Głównej Handlowej odbyła się międzynarodowa konferencja pn. "Clusters as platforms for business – research relations".

Celem konferencji była prezentacja wyników badań projektu “Clusters as platforms for business-research (B2R)/research-business (R2B) relations” realizowanego w ramach Funduszu Wyszehradzkiego oraz dyskusja nad przyszłością współpracy B2R/R2B w krajach V4.

Projekt koncentruje się na klastrach i współpracy pomiędzy biznesem i badaniami naukowymi w 4helix w ramach środkowoeuropejskich ekosystemów terytorialnych dla R&I. Zgodnie z modelem teoretycznym klastra, taka współpraca powinna istnieć w każdym klastrze jako jeden z fundamentów jego istnienia. W ramach projektu partnerzy konsorcjum przedstawią dowody na to, że zarówno firmy, jak i instytucje badawcze czerpią korzyści ze współpracy i zaangażowania interesariuszy na rzecz inteligentnego zarządzania w B2R/R2B.

Więcej informacji o projekcie, fotorelacja i materiały z wydarzenia na stronie: https://v4clusters.sgh.waw.pl/pl/node/48

Zobacz także:

Tagi:

Wykonanie: Strony internetowe TupTupTup.pl